Etikettarkiv: Distans

Gör psykologisk behandling tillgänglig för fler

Jesper Grahn, psykolog och chef för psykisk hälsa digital på Doktor.se. Foto: Gonzalo Irigoyen

Psykologisk behandling på distans har ökat exponentiellt under coronapandemin. Digital vård har blivit tillgänglig för fler och patienten kan möta psykologen på sina egna villkor. Samtidigt har teknologisprånget drivit på metodutvecklingen och många psykologer har upptäckt fördelarna med att möta patienter på distans.

78 procent av psykologerna anser att psykologisk behandling på distans har varit till stor nytta för patienterna och psykologer under coronapandemin.
– Digital behandling har under pandemin gjort det möjligt för individer med en befintlig psykologkontakt att upprätthålla kontinuiteten i sin behandling. För individer som saknade en befintlig psykologkontakt sänktes tröskeln för att få möjlighet till psykologisk behandling på sina egna villkor, säger Jesper Grahn, psykolog och chef för psykisk hälsa digital på Doktor.se. Det är även givande för psykologen att komma in i ett tidigt skede av patientens problematik, och behandla innan den psykiska ohälsan fått för starkt fäste, eftersom vi då undviker onödigt lidande, tillägger han.

Tillgänglighet och jämlikhet
Han anser att digital vård kan göra psykologisk behandling tillgänglig för fler patienter, oavsett bostadsort eller livssituation. Idag har cirka en tredjedel av patienterna i primärvården behov av psykologisk behandling, men endast några enstaka procent får träffa en psykolog eller psykoterapeut. Med digitala verktyg kan psykologen ofta arbeta mer fokuserat och flexibelt med varje enskild patient. Tillsammans med andra effektiva evidensbaserade metoder som internetbaserad-KBT är det en central del av lösningen på problemet med otillgänglig psykologisk behandling och långa köer. Detta är en förutsättning för att vi, som samhälle, ska kunna tillhandahålla en god och jämlik vård, menar Jesper.

”Det är givande för psykologen att komma in i ett tidigt skede av patientens problematik.”

Får genomslag
Undersökningen visar också att cirka 9 av 10 psykologer kan tänka sig att ha patientsamtal på distans.
– Det är jätteroligt att intresset är så stort. Det tyder på att digital psykologisk behandling fått ett brett genomslag. Många psykologer har förmodligen haft möjlighet att möta patienter på distans under pandemin och upptäckt att det ofta fungerar väldigt bra, säger Jesper Grahn. Att kunna arbeta hemifrån, på tider som passar, och helt styra över sin tid är andra faktorer till att denna typ av behandling är populär hos psykologer, fyller han i.
Ytterligare en fördel med digital vård är, enligt Jesper Grahn, att patienten får möta psykologen i sin egen miljö, exempelvis i hemmet eller på arbetsplatsen. Han anser att man inte bör dra några tydliga gränser mellan digital och fysisk psykologisk behandling. Individens förutsättningar, behov och problematik bör få avgöra vilket alternativ som passar bäst, och inom primärvården är det oftast just digital behandling.

Går hand i hand
Jesper Grahn upplever att de digitala systemen har blivit mer användarvänliga för såväl psykolog som patient och ser även att teknikutvecklingen går hand i hand med metodutvecklingen.
– Jag är övertygad om att psyko­logisk behandling på distans kommer att fortsätta öka även efter coronapandemin. Under de kommande åren utvecklas förmodligen arbetet med att hitta en bra mix av digitala och fysiska kontakter. Samtidigt fortsätter teknikutvecklingen. På några års sikt kommer det förmodligen att vara möjligt för fler patienter att få sin behandling för social ångest eller specifik fobi med hjälp av Virtual Reality, även på bred front. Internetbaserad KBT tror jag kommer att utvecklas och bli mer interaktivt, säger han.

Har psykologi på distans varit till stor nytta för klienter/patienter och psykologer under coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans, via telefon, video eller digitalt?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 28 maj–7 juni 2021. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Digital psykologi får skjuts framåt

Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.
Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry (Foto: Magnus Länje), Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi och Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24.

I spåren av Coronakrisen har psykologi på distans ökat dramatiskt. 94 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten. 93 procent kan själva tänka sig att ha patient-/klientsamtal på distans.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig att arbeta som psykolog på distans. Det innebär många fördelar för patienten eftersom de kan få hjälp utan att behöva ta sig till en mottagning. Psykologer blir också mer tillgängliga på patientens egna villkor, de kan exempelvis välja att kontakta en psykolog utanför vanliga kontorstider, säger Jesper Enander, chef för psykologtjänsten på Kry. Han har varit psykolog i drygt tio år och forskar även om digital psykologi vid Karolinska Institutet.

På patientens villkor
95 procent av psykologerna anser att digital psykologi på distans får en ökad betydelse i samband med Coronapandemin.
– Det är förstås en effekt av att efterfrågan på digital vård har ökat. Tidigare har psykologbehandling till stor del erbjudits på vårdens villkor eftersom man varit begränsad till specifika tider och platser. Internetbehandling ritar om spelplanen och möjliggör behandling mer på patientens villkor, säger Jesper Enander.

Når nya patientgrupper
– Coronapandemin har definitivt gett psykologi på distans en rejäl skjuts framåt. När psykologer och patienter väl testat digital behandling så kommer det att generera en långsiktig efterfrågan på det här sättet att administrera behandling, säger Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, sektionsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets ePsykiatrienhet. Han forskar även på internetbehandlingar för personer med alkoholberoende.
En stor fördel med digital psykologi är, enligt Niels Eék, att den når individer som annars inte kontaktat en psykolog. Det gör det i sin tur möjligt för fler psykologer att arbeta mer förbyggande och att kunna hjälpa patienten med färre besök än vid fysisk behandling.
– Digital psykologi ger även en mer flexibel arbetssituation för psykologer, som till exempel kan arbeta hemifrån i ökad utsträckning. Internetbehandling kommer definitivt att finnas kvar som en naturlig del av psykologyrket framöver, även när Coronapandemin är över, säger Niels Eék.

Välkomnar utvecklingen
– Psykologyrket begränsas inte av tid och rum. Det är därför ingen dramatisk förändring för psykologer att erbjuda patientsamtal på distans. För patienter med långa avstånd eller begränsad tillgång till psykologer ökar distansbehandling tillgängligheten. Det är inte förvånande att majoriteten av psykologerna välkomnar den digitala ökningen, säger Hanna Rohani, verksamhetsansvarig för psykologtjänster på Doktor24. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog i fem år, varav tre år på distans.
– Även efter Coronapandemin kommer fler aktörer förmodligen att erbjuda digital behandling som ett komplement till fysiska patientmöten. Samtidigt hoppas jag att man inte helt övergår till det digitala framöver eftersom de fysiska patientmötena fyller en ovärderlig funktion, säger Hanna Rohani.
Hon anser att teknikutvecklingen medför många nya möjligheter. Framöver kan psykologer exempelvis använda VR till att exponera patienten för olika saker.
– För att säkerställa kvalitetsnivån på den digitala behandlingen så är det viktigt att som kliniker sätta tydliga ramar och riktlinjer för patienten. Det är också viktigt att man utvecklar tekniska plattformar som inte tummar på patienternas integritet, säger Hanna Rohani.

Anser du att digital psykologi på distans kan vara till nytta för patienten/klienten?
Får digital psykologi på distans en ökad betydelse i samband med Coronapandemin?
Kan du tänka dig att ha patient-/klientsamtal på distans?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 8-14 april 2020. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Psykolog online – så jobbar Min Doktor

– På Min Doktor gör jag stor skillnad, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.
– På Min Doktor gör jag stor skillnad, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Min Doktor erbjuder fysisk och digital primärvård för barn och vuxna. Här får du arbeta med moderna verktyg, med en unik tillgänglighet och flexibilitet, och dessutom vara med och förändra framtidens vård.

Hos Min Doktor står patienten alltid i centrum

Som psykolog hos Min Doktor arbetar du med internetbaserad psykologisk behandling. Dessutom har du ett tätt samarbete med våra andra behandlargrupper, som specialistläkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och barnmorskor, där du kan rådfråga eller internremittera.
– Hos Min Doktor står patienten alltid i centrum och det finns en bred kompetens kring patienterna och deras behov. Vår tillgänglighet gör att vi kan ge våra patienter den vård som de behöver utan att hindras av köer och väntetid. Jag känner att jag gör särskilt stor nytta här, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

Min Doktor söker psykologer – Läs mer och ansök här!

Flexibla arbetstider
Du kommunicerar med dina patienter främst via skriftlig, asynkron kommunikation likt chat, och kompletterar med telefonsamtal eller video när det behövs, ofta i början av er kontakt. Mellan träffarna arbetar dina patienter med digitala självhjälpsverktyg och hemuppgifter. Det är ett fritt arbete där du får möjlighet att jobba hemifrån och styra över din egen tid.
– Flexibiliteten är verkligen en tillgång. Jag kan jobba när det passar mig och så mycket som jag själv vill. Samtidigt har jag alltid mina kollegor i närheten i vårt virtuella arbetsrum.

Stora utvecklingsmöjligheter
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och grundades 2013. Sedan 2018 erbjuder de också psykolog online.
– Att jobba på Min Doktor innebär dels att jag kan vara med och påverka hur vi ska utveckla framtidens psykologi. Dessutom utvecklas jag mycket som psykolog genom att arbeta online, säger Olof Johansson.

Min Doktor söker psykologer – Läs mer och ansök här!

Min doktor söker psykologer

• Arbeta fritt, där och när det passar dig.
• Du får kontinuerlig fortbildning och konkurrenskraftig ersättning.
• Du har nära samarbete med kollegor.
• Du är med och formar framtidens primärvård i Sverige.

Läs mer på karriar.mindoktor.se Läs mer om Min Doktor på mindoktor.se

Digital psykologi breddar psykologens yrkesutövning

Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Digital psykologi på distans innebär stora möjligheter för psykologers professionsutveckling. Med hjälp av digitala verktyg kan psykologer exempelvis bli mer införlivade i klientens vardag eftersom man inte längre är beroende av regelbundna fysiska möten.

3 av 4 psykologer anser att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog; 2 av 3 kan själva tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans.
– Det är verkligen glädjande att så många psykologer har en positiv attityd till digital psykologi på distans. Det visar att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Allt fler psykologer verkar ha insett att man kan nå ut till fler och även få en mer varierad arbetsvardag genom att arbeta på distans, säger Kristofer Vernmark, som arbetat med digital psykologi sedan 2004. Han är ansvarig för området Klinisk och digital psykologi på Psykologpartners, författare till ”Internetbehandling med KBT” och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.

Acceptansen har ökat
– När jag började arbeta med psykologi på distans var många tveksamma till det här fenomenet. Nu upplever jag att acceptansen och intresset för digital psykologi i olika former är betydligt större, både bland psykologer och patienter. Jag tror definitivt att den digitala tekniken kan stärka innovationskraften i psykologyrket. Det breddar våra möjligheter att nå ut med vår kompetens till nya målgrupper, säger Kristofer Vernmark.
Psykologisk behandling via video betraktar han bara som en liten del av den digitala psykologins möjligheter. Internetbaserade behandlingsprogram som klienter med depression eller annan psykisk ohälsa kan använda istället för att träffa en psykolog på en mottagning är ytterligare ett exempel. Att tillämpa psykologisk kompetens gentemot näringslivet, exempelvis företag som vill förstå och påverka olika konsumentbeteenden, blir betydligt lättare med hjälp av digitala verktyg.

Patientsäkerhet en utmaning
– Jag är övertygad om att digital psykologi på distans inom ett par års tid kommer att betraktas som en självklar del av den psykologiska behandlingsfloran och skulle gärna se att ännu fler psykologer engagerar sig i utvecklingen av digitala insatser för psykisk ohälsa. Vi kommer att få se betydligt fler internetbaserade behandlingsprogram, och efterfrågan på psykologiska interventioner som inte är direkt kopplad till traditionell psykologisk behandling kommer att öka. Samtidigt kommer vi även fortsättningsvis att ha en mix av traditionell och digital behandling, säger Kristofer Vernmark.
En utmaning i utvecklingen av psykologi på distans är, enligt Kristofer Vernmark, patientsäkerheten. Man måste se till att verkligen följa de riktlinjer som finns, om lagring av patientuppgifter och liknande.
–Ytterligare utmaningar är att få den digitala behandlingen att hålla en genomgående hög vetenskaplig kvalitet samt att kontinuerligt utvärdera effekten av behandlingen, exempelvis genom att analysera de datamängder som den internetbaserade behandlingen ger upphov till, säger Kristofer Vernmark.

Anser du att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog?

Skulle du själv kunna tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.