Etikettarkiv: Arbetsbelastning

Ny psykologbana efter utbrändheten

Kristina Andersson arbetade på BUP när hon blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Nu håller hon på att starta upp en egen verksamhet.
Kristina Andersson arbetade på BUP när hon blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Nu håller hon på att starta upp en egen verksamhet.
Kristina Andersson älskade jobbet på BUP, men blev utbränd. Nu håller hon på att starta upp en egen verksamhet och har med sig värdefulla lärdomar.
– Smalna av, nischa och begränsa dig. Det är svårt att vara bred och samtidigt djup.

Kristina Andersson arbetade först på BUP i Sundsvall och sedan i Stockholm. Bytet mellan städerna innebar mer ensamjobb, en större åldersbredd bland patienterna och större arbetsbelastning. 2015 blev Kristina Andersson sjukskriven för utmattningssyndrom – kroppen hade sagt ifrån, det var till och med jobbigt att ta en dusch. Sjukskrivningen varade i 2,5 år.
– Jag tänkte nog att jag inte skulle kunna jobba som psykolog igen. Jag hade utbildat mig lite senare i livet och jag var så otroligt glad och stolt, det var mitt drömyrke och BUP var min drömarbetsplats. Så det var en jättestor sorg.

Startar eget
När hon började må bättre var hon redo att närma sig psykologyrket igen, men sa upp sig från sin tjänst på BUP. Kristina Andersson arbetstränade i tre månader på en annan mottagning och både arbetsglädjen och intresset började komma tillbaka.
– Jag hade sedan tidigare haft en tanke på att starta eget, men ville inte göra det direkt efter en lång sjukskrivning. Det kan vara skönt att ingå i ett sammanhang.
Lösningen blev att Kristina Andersson arbetar halvtid hos landstinget med neuropsykiatriska utredningar. Resterande arbetstid läggs på att börja starta upp en egen verksamhet.
– Det jag tar med mig från utmattningen är att se om mig själv och att ha tydliga ramar; det ska vara tydligt vilka arbetsuppgifter jag tar på mig, säger Kristina Andersson.

Många psykologer sjukskrivna
Enligt en rapport från Försäkringskassan 2015 är psykologer/socialsekreterare den yrkesgrupp med störst ökning av antal sjukfall år 2012-2014.
– Det är en otroligt hög arbetsbelastning på många håll. Till exempel på BUP var psykologerna för några år sedan tvingade att ta dubbelt så många patienter för att klara den så kallade vårdgarantin. Att korta vårdköerna samtidigt som behandlingstiderna blivit längre blir en ohållbar ekvation. Man räcker inte till, säger Kristina Andersson.
Hennes råd till andra psykologer är att smalna av, nischa och begränsa sig.
– Man kan inte veta allt och vara bra på allt. Det skapar stress att vara så otroligt bred som många arbetsplatser kräver och samtidigt djup. Sätt upp tydliga ramar, nischa dig och var tydlig med att du till exempel ska fokusera på en viss åldersgrupp eller problematik. Annars är risken att man får göra allt.

Vad kännetecknar en attraktiv psykologarbetsgivare?

Martin Björklind, psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund (Foto: Johan Paulin) och Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Martin Björklind, psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund (Foto: Johan Paulin) och Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Bra lön, en bra arbetsledning, rimlig arbetsbelastning, att erbjudas kompetensutveckling och fortbildning samt bra team är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för psykologer, enligt Framtidens Karriär – Psykologs undersökning mot psykologer.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande. Lön är självklart en viktig fråga, men många psykologer rankar karriärmöjligheter lika högt. Rimlig arbetsbelastning är självklart viktigt, inte minst i vårdyrken som ofta är utsatta för stress. Vad gäller ledarskapet så är det viktigt att hitta en balans mellan en tydlig styrning med gemensamma mål och en tilltro till psykologens autonoma kompetens, säger Martin Björklind, professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund och själv psykolog.

Fler specialistpsykologtjänster
Han anser att arbetsgivare bör erbjuda samtliga psykologer avsatt tid för teamsamverkan, reflektion och erfarenhetsutbyte, vilket många psykologer verkligen värdesätter. En av de viktigaste åtgärderna för psykologarbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är, enligt Martin Björklind, att genomföra långsiktiga och genomtänkta satsningar på fler specialistpsykologtjänster.
– Psykologer bör erbjudas liknande specialiseringsmöjligheter som exempelvis läkare. Vi arbetar för att specialistpsykologtjänster ska bli legio på arbetsplatserna och så småningom finansieras offentligt. Det bör vara samhällets snarare än ett fackförbunds ansvar att reglera och driva specialistutbildningen för psykologer. Det gagnar både befolkningen och psykologers professionsutveckling. Det är dock viktigt att specialisttjänsterna medför nya ansvarsområden och en högre lön, säger Martin Björklind.

Möjlighet att påverka arbetssituationen
– Undersökningsresultatet verkar relevant och ligger i linje med min uppfattning. Löneutvecklingen är förstås viktig, men en bra chef, rimlig arbetsbelastning och bra kollegor är och förblir viktiga faktorer. De faktorer som psykologerna i undersökningen främst anser karakteriserar en attraktiv arbetsgivare känner jag igen från andra undersökningar och samtal med psykologer. En faktor som borde rankas högre i undersökningen är möjligheten att påverka sin egen arbetssituation, det vet jag av erfarenhet att psykologer värdesätter, säger Antonia Reuter, leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi samt verksamhetschef för ett åttiotal psykologer för mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.

Fler bör få arbeta strategiskt
Hon betraktar även möjlighet till reflektion samt tid för utvecklingsarbete som viktigt för psykologarbetsgivares attraktivitet. Administrativ avlastning har också inverkan på attraktiviteten. Ytterligare en faktor som Antonia Reuter understryker är att fler psykologer ges möjlighet att arbeta strategiskt med exempelvis organisationsutvecklingsfrågor.
– Fler psykologer bör finnas representerade i ledningsgrupper i hela sjukvården, från primärvård till sjukhusvård. Fler arbetsgivare bör tillvarata psykologers kunskap och kompetens på ett mer strategiskt sätt. Man talar ofta om vikten av tvärprofessionell samverkan i hälso- och sjukvården, men fler behöver arbeta för att verkligen inkludera psykologer i det övergripande och beslutsfattande arbetet. I den förvaltning där jag arbetar finns numera en egen organisation för barn och ungas hälso- och sjukvård med psykolog i ledningsgrupper, vilket tillför ett mervärde för organisationen, avslutar Antonia Reuter.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för psykologer? Ange gärna flera.


1. Bra lön/löneutveckling
2. Bra ledarskap/arbetsledning
3. Rimlig arbetsbelastning
4. Erbjuder kompetensveckling och fortutbildning
5. Bra team/arbetskamrater
6. Möjlighet att påverka din arbetssituation
7. Bra arbetsmiljö
8. Tid till återhämtning och reflektion
9. Bra utvecklingsmöjligheter
10. Administrativ avlastning
11. Mer tid för patienterna/klienterna
12. Möjlighet att forska
13. Bra introduktion för nyanställda
14. Trygg arbetsplats
15. Låg personalomsättning
16. Ligger långt framme inom välfärdsteknik/digitalisering
17. Övrigt