Alla inlägg av viktorwallen

Psykologer till SiS ungdomshem Brättegården

Vill du arbeta med ungdomar i utvecklingskritiska faser i livet? Ungdomar som gått vilse och behöver hjälp att hitta sin väg framåt? Välkommen till SiS ungdomshem Brättegården strax utanför Vänersborg.

Här får du ett psykologarbete med varierande uppgifter och utmaningar där du möter alla typer av personligheter, psykiska problem och neuropsykiatriska funktionshinder. Du kommer att möta missbruk och kriminalitet, men också människan bakom diagnosen och beteendeproblemet.

Vi erbjuder generösa friskvårdsbidrag, goda möjligheter till egen kompetensutveckling och certifieringar inom olika områden som t.ex. specialistutbildning.

Vi söker dig som gärna har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet från psykiatrisk utrednings och behandlingsverksamhet, KBT och teamarbete.

Vill du följa en ung människas utveckling, från hopplöshet och utagerande i en livsavgörande process, mot ett värdigare liv med boende, relationer, studier och arbete?

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Statens institutionsstyrelse – SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.

Läs mer om att jobba som psykolog hos oss. Klicka här

Nå ut med era lediga tjänster till psykologer

Är ni i behov av psykologer nu efter sommaren? Vi hjälper er att nå ut med era lediga tjänster direkt riktat mot psykologer.

När ni lägger upp jobb hos oss får ni:

  • Marknadsföring av er tjänst på Facebook och Instagram direkt riktat mot psykologer.
  • Marknadsföring under 3-4 veckor efter era behov, riktat geografiskt, i åldersspann eller över hela landet.
  • Ligga uppe här på vår webbtidning Framtidens Karriär – Psykolog under hela ansökningstiden.

Pris
9.900 kr exkl. moms. Inga extrakostnader för marknadsföring. Allt som nämns ovan ingår i priset.

Kontakta oss på jobb@karriarpsykolog.se så kontaktar vi er snarast. Har ni redan tjänsten ute så kan vi utgå från er befintliga jobbannons.

Ni kan även kontakta:
Niklas Engman
Tel: 070 774 84 90
niklas.engman@nextmedia.se

Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad!

Kognitiva Teamets vision är att vara ett vårdbolag i framkant vars mål är att bidra till bättre folkhälsa och förbättra individers livskvalitet genom att leverera högkvalitativ och kostnadseffektiv vård.

Kognitiva Teamet grundades och drivs av vd och leg. Psykoterapeut Anette Sjödin vars drivkraft att hjälpa människor med psykisk ohälsa än idag präglar hela organisationen.

Kognitiva Teamet har fler enheter inom specialistrehabilitering för utmattningssyndrom och långvarig smärta, psykosocial primärvård, företagshälsovård, neuropsykiatriska utredningar samt psykisk hälsa barn och ungdom.

• 96% nöjda patienter
• 87% av medarbetarna är stolta över att arbeta på Kognitiva Teamet

Skicka gärna en spontanansökan till oss: jobb@ktrehab.se

Kognitiva Teamet

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärtdiagnos. Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering. Kognitiva Teamet Rehab är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar i enlighet med Socialstyrelsens förordningar, riktlinjer och rekommendationer.

På Kognitiva Teamet Rehab arbetar leg. specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, psykoterapeuter med ACT och KBT kompetens, arbetsterapeuter samt administrativ personal. Alla våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av utmattning- och smärtproblematik.

kognitivateametrehab.se

Vetenskapliga test och metoder i din kliniska vardag

Hogrefe Psykologiförlaget har en lång tradition av att utveckla, anpassa och publicera psykologiska test och metoder som är framtagna av expertisen inom psykologisk forskning och vetenskap.

I vår e-handel finner du ett stort utbud av tillförlitliga instrument för användning i den kliniska vardagen.

Välkommen till www.hogrefe.se!

Om Hogrefe

Hogrefe Psykologiförlaget är sedan 2008 en del av familjeägda Hogrefe Publishing Group med en över 70-årig tradition av testpublicering i Europa. Gruppen är idag ledande utgivare av test, litteratur och tidskrifter inom psykologiområdet med 400 anställda och kontor i 16 länder.

Våra produkter används för bedömning och behandling inom klinisk verksamhet, kartläggning och träning av läs- och skrivförmåga i förskola och skola samt vid rekrytering och ledarskapsutveckling inom HR-området.

Brottsofferjouren stöttar alla brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Läs mer på brottsofferjouren.se

Om Brottsofferjouren

Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk.

Här används psykologernas kompetens

Anna Kullman, psykolog på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund. Foto: Vidhi Sharma
Anna Kullman, psykolog på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund. Foto: Vidhi Sharma

Psykologen Anna Kullman har arbetat på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Lund sedan 2019. Hon sökte sig hit för den goda patientuppföljningen och de snabba kommunikationsvägarna.
– Nu kan jag fokusera på min roll som psykolog och arbeta mer strukturerat, säger hon.

Anna Kullman har tidigare arbetat inom en region och kom till WeMind från jobbet som psykolog på BUP. Där skötte psykologerna flera olika arbetsuppgifter och Anna upplevde att hennes kompetens inte togs tillvara.
– Jag fick till exempel ringa socialtjänsten och sköta administrativa uppgifter utanför mitt eget yrkesansvar. Uppföljningen var dålig och jag tänkte att det måste fungera bättre någon annanstans, säger Anna Kullman.
Och det gjorde det. På Specialistpsykiatrisk mottagning i Lund finns all kompetens under samma tak; kuratorer, skötare, psykiatriker, arbetsterapeut, administratörer och sjuksköterskor. Allas roller är tydliga.
– Här får jag använda min kompetens som psykolog fullt ut vilket i förlängningen gynnar patienterna. Vi jobbar manualbaserat och har ett superbra intranät som stöd i arbetet.
Att alla sitter i samma lokaler ger korta beslutsvägar och unika möjligheter att diskutera patienterna, till skillnad från att behöva ringa och konsultera en kollega.
– Som psykolog är jag aldrig ensam och det är enkelt att rådfråga varandra. Vi har en fin sammanhållning och vi jobbar alla mot samma mål.
WeMinds uttalade mål är bästa möjliga vård för varje skattekrona. All vinst går tillbaka till verksamheten.
– Det känns bra att bolaget inte ägs av riskkapitalister utan har ägare som är genuint intresserade av psykiatri.

Vill du också jobba hos oss? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Tydliga förväntningar
En annan sak som Anna Kullman uppskattar är att det är väldigt tydligt vad som förväntas i termer av produktion, eller hur många patienter hon ska ta emot per dag.
– Det är ett rimligt produktionskrav och man får återkoppling och uppskattning av cheferna.
På frågan om vad hon vill förmedla till den psykolog som överväger att söka sig till WeMind svarar hon.
– Som nyanställd får du en inskolningsperiod och du får lära dig vårt strukturerade sätt att göra utredningar och behandlingar, och jobba med olika diagnosområden. I början har man färre patienter med samma typ av problematik för att komma in i jobbet gradvis.

WeMind

WeMind är en av landets största privata vårdgivare inom psykiatrin. Totalt driver koncernen 17 psykiatriska mottagningar och tar årligen emot över 20000 patienter.
Förutom öppenvårdspsykiatri bedriver koncernen verksamhet inom digital psykiatri och ett HVB-hem. I Stockholm finns även en mottagning för individuell KBT och parterapi.
Specialistpsykiatrisk mottagning i Lund tar emot personer över 18 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Här arbetar totalt 38 personer som specialistläkare i psykiatri, psykolog, sjuksköterska, kurator, skötare, arbetsterapeut och administratör.

wemind.se

Värnar om psykologers utveckling

Martha Norberg Jansson psykolog på BUP i Västerås och Melpomeni Dragou, psykolog på BUP-Start i Västerås. Foto: Per Groth
Martha Norberg Jansson psykolog på BUP i Västerås och Melpomeni Dragou, psykolog på BUP-Start i Västerås. Foto: Per Groth

BUP Västmanland värdesätter och satsar långsiktigt på sina psykologer. Regionen ligger långt fram med satsningar som bidrar till psykologers professionella utveckling.

BUP Västmanland har bland annat en studierektor för regionens psykologer, ett uppskattat PTP-program, kompetenspaket för nylegitimerade psykologer samt goda möjligheter att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning och att skräddarsy sin karriärutveckling utifrån individuella intresseområden.
– BUP Västmanland erbjuder många karriärutvecklingsmöjligheter för psykologer, exempelvis möjligheten att skräddarsy ett eget utbildningsprogram. Regionen har flera interna ledarskapsutbildningar för medarbetare som är intresserade av detta. Psykologer har möjlighet att gå specialistutbildningar. Via ett nära samarbete med Centrum för klinisk forskning i regionen erbjuds psykologer möjlighet att kombinera kliniskt arbete med forskning. Vi har dessutom en kompetensmodell som bland annat inkluderar en karriärstege samt ett kompetenspaket för nylegitimerade psykologer, säger Cecilia Peimer, psykolog och enhetschef för BUP-mottagningarna i Fagersta och Köping.

Intresserad av att arbeta med oss? Vänligen kontakta:


Cecilia Peimer
Enhetschef
cecilia.peimer@regionvastmanland.se

Eller skicka ett mail till: bupvastmanland.adm@regionvastmanland.se

Stark tilltro till psykologen
– Verksamhetsledningen i vår region signalerar på många sätt att psykologer har ett stort värde och att de är måna om att attrahera och behålla oss långsiktigt. Jag upplever även att BUP Västmanland har en stark tilltro till psykologens kompetens och förmåga att självständigt planera sin arbetstid. Vi involveras dessutom ofta i verksamhetsutvecklingen, säger Martha Norberg Jansson, psykolog på BUP i Västerås. Parallellt utbildar hon sig till specialistpsykolog.

Kombinerar forskning med klinik
Martha Norberg Jansson och Melpomeni Dragou uppskattar att BUP Västmanland erbjuder många valmöjligheter för psykologer. Man kan arbeta som behandlande psykolog med olika behandlingsinriktningar och olika patientgrupper, och samtidigt vara utredande psykolog i neuropsykiatriska utredningar.
– BUP Västmanland är en dynamisk arbetsgivare som blivit alltmer attraktiv för psykologer. Här är möjligheterna till forskning och verksamhetsutveckling goda, alltid med barnets perspektiv i fokus. Jag kom hit som PTP-psykolog och en bidragande orsak till att jag valt att stanna är att regionen erbjöd mig möjligheten till en kombinationstjänst, säger Melpomeni Dragou, psykolog på BUP-Start i Västerås. Hon arbetar halvtid kliniskt och forskar på halvtid vid Uppsala universitet.

Cecilia Peimer, psykolog och enhetschef för BUP-mottagningarna i Fagersta och Köping.
Cecilia Peimer, psykolog och enhetschef för BUP-mottagningarna i Fagersta och Köping.

Intresserad av att arbeta med oss? Vänligen kontakta:


Cecilia Peimer
Enhetschef
cecilia.peimer@regionvastmanland.se

Eller skicka ett mail till: bupvastmanland.adm@regionvastmanland.se

Region Västmanland – Barn- och ungdomspsykiatrin

BUP Västmanland har cirka 140 medarbetare varav 30 psykologer. Verksamheten innefattar öppenvård, slutenvård, akutmottagning, ätstörningsvård och bedömningsenhet.
Vi har 4 öppenvårdsmottagningar i Västerås, Sala, Fagersta och Köping. Vi deltar även i flera samverkansprojekt med fokus på omställning till nära vård, förbättrade flöden för barn och unga samt fokus på att lyfta fram patienten i fokus. BUP bidrar med 50% psykolog som del i länsövergripande Barnahusverksamhet (med polis, åklagarmyndighet och socialtjänst) där vi deltar i samverkan, gör bedömningar och arbetar behandlande med barn och unga kring utsatthet för sexuella övergrepp och våld (både offer och förövare)

regionvastmanland.se

En meningsfull arbetsplats

Pär Sandahl, psykolog på BUP-mottagningen i Mariestad och Christina Ahlberg Seiving, psykolog på BUP- mottagningen i Skövde. Foto: Stefan Svensson
Pär Sandahl, psykolog på BUP-mottagningen i Mariestad och Christina Ahlberg Seiving, psykolog på BUP- mottagningen i Skövde. Foto: Stefan Svensson

På BUP Skaraborg upplever psykologerna att deras kompetens används till fullo och att de gör stor skillnad för barn och föräldrar i behov av stöd och hjälp. Genom en generös syn på fortbildning och ett aktivt kollegialt stöd skapas en stimulerande miljö med ett kontinuerligt lärande.

Pär Sandahl har jobbat som psykolog på BUP-mottagningen i Mariestad sedan 2013, och jobbar idag både kliniskt som psykolog och som vårdenhetspsykolog med arbetsledaransvar.
– Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar arbetsplats där medarbetarna ska känna både en stor trygghet och även kunna utmana sig själva till kontinuerlig utveckling. BUP Skaraborg har mottagningar på två platser, i Mariestad och i Skövde, men vi jobbar som en gemensam enhet och träffar varandra regelbundet, förklarar han.
Till skillnad från Pär Sandahl har Christina Ahlberg Seiving bara jobbat ett halvår inom BUP Skaraborg, på mottagningen i Skövde, och det var bland annat möjligheter till fortbildning som lockade henne.
– Jag har tidigare jobbat både inom primärvården och som skolpsykolog men kände att jag ville utvecklas mer inom den kliniska psykologin, och att det här finns så goda möjligheter till vidareutbildningar var väldigt positivt för mig. Just nu går jag specialistutbildningen med inriktningen klinisk barn- och ungdomspsykologi, berättar hon.

En stor tillit i systemet
De båda uppskattar också att de jobbar i större team tillsammans med exempelvis läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, vilket gör att de aldrig känner sig ensamma när de ska hantera komplexa ärenden.
– Det är en stor trygghet, inte minst för mig som är ny, att hela tiden känna det kollegiala stödet och veta att de finns där om det behövs. Det känns också bra att veta att det finns en tydlig tanke om att skapa specialisttjänster för de psykologer som genomgått specialistutbildningen, förklarar hon vidare.
Det finns i samhället en pågående diskussion om att verksamheterna inom BUP blir alltmer medikaliserade och att psykiatrikerna därmed tar en allt större plats, men det upplever de inte i Skaraborg.
– Vi har fortsatt ett mycket stort förtroende som psykologer och upplever inte alls att vår kompetens marginaliseras. Genom det goda samarbetet och tilliten mellan professionerna uppstår inga stridigheter mellan några kompetenser, utan alla behövs och får bidra med sin expertkompetens där den behövs, avslutar Pär Sandahl.

Västra Götalandsregionen – BUP Skaraborg

På BUP-mottagningen erbjuds stöd, utredning och behandling för de som är 0–18 år och har psykiska svårigheter eller ohälsa. BUP Skaraborg har två mottagningar: en i Skövde och en i Mariestad. Satellitmottagningar med begränsad verksamhet finns i Falköping och Lidköping.

vgregion.se

”Det bästa jobb jag kan tänka mig”

Nadia Nasershirzadi, samordnare och psykolog vid Ungas psykiska hälsa (UPH) i Krokslätt, samt Henric Råneberg, STP-psykolog BUP-mottagningen på Hisingen. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Nadia Nasershirzadi, samordnare och psykolog vid Ungas psykiska hälsa (UPH) i Krokslätt, samt Henric Råneberg, STP-psykolog BUP-mottagningen på Hisingen. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Möjligheten för psykologer inom Västra Götalandsregionen är många och spännande. Förutom ett meningsfullt arbete med engagerade kollegor gör Nadia och Henric något de brinner för – de hjälper barn och unga.

Psykologen Henric Råneberg trodde aldrig att han skulle arbeta med barn och unga. Han tyckte till och med att det verkade lite tråkigt. Men efter att han tackat ja till en tjänst på BUP-mottagningen på Hisingen ändrade han uppfattning.
– Det här är det bästa jobb jag kan tänka mig, säger han och berättar att han ständigt utmanas och hela tiden måste hitta nya vägar för att nå fram till de barn och unga han möter.
Arbetet på mottagningen rymmer allt från utbildning och teamledarskap till bedömningssamtal, behandlingar och utredningar. Utöver stimulerande arbetsuppgifter trivs han väldigt bra med sina kollegor.
– Det finns väldigt mycket kompetens här och de allra flesta brinner för sitt arbete så det blir en engagerad stämning. Dessutom har vi en lyhörd chef vilket gör att vi har möjlighet att påverka både verksamheten och det kliniska arbetet, säger han.

Flera olika karriärvägar
Kompetensutveckling är något som Västra Götalandsregionen uppmuntrar och Henric går just nu sin specialistutbildning.
– Det finns alltid utmaningar med stora organisationer men även många möjligheter att utbilda sig och testa på olika roller, säger han.
Psykologen Nadia Nasershirzadi arbetar inom primärvården. Tillsammans med en arbetsgrupp som består av fem psykologer och en kurator har hon byggt upp vårdcentralen i Krokslätts lågtröskelsatsning på ungas psykiska hälsa från grunden.
Hennes dagar består bland annat av verksamhetsutveckling, samverkan, bedömningar och behandlingar. Behandlingarna sker både individuellt och i grupp.
Hon delar Henrics erfarenhet av att arbetet i regionen öppnar upp för många olika möjligheter.
– När vi har byggt upp vår UPH-verksamhet har vi haft inflytande över utformningen av verksamheten, utifrån de riktlinjer som finns. Det märks att ledningen har förtroende för oss och vi får komma till tals utifrån vår profession och vad vi tycker blir bra för patienterna.
Kombinationen av verksamhetsutveckling och patientmöten passar Nadia perfekt.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Västra Götalandsregionen (VGR) har drygt 1,6 miljoner invånare bosatta i 49 kommuner. Specialiserad psykiatrisk vård bedrivs vid fem sjukhus med tillhörande öppenvårdsmottagningar. I VGR finns drygt 200 vårdcentraler.

vgregion.se

Engagerad satsning på elevhälsan

Paulina Rodriguez Milovic och Stefan Boström, skolpsykologer i Uppsala kommun. Foto: Mikael Wallerstedt
Paulina Rodriguez Milovic och Stefan Boström, skolpsykologer i Uppsala kommun. Foto: Mikael Wallerstedt

I Uppsala är elevhälsan viktig, och skolpsykologerna ingår i ett team som ska bidra till elevernas måluppfyllelse.
– Har man väl hamnat i skolans värld har man svårt att ta sig härifrån, det är väldigt engagerande och roligt men också utmanande, säger psykologen Paulina Rodriguez Milovic.

Uppsala har 58 grundskolor och fem grundsärskolor, och samtliga har ett elevhälsoteam där rektor ingår. Kommunen har en relativt hög psykologbemanning, och Paulina Rodriguez Milovic, som började arbeta i Uppsala 2007, ser hur man idag satsar på skolpsykologer.
– Förr hade jag sex stycken skolor, åtta år senare hade jag en skola, så trenden i Uppsala är att man värderar skolpsykologernas arbete högt och skapar en möjlig arbetssituation med bra förutsättningar.
Och Paulina Rodriguez Milovic stortrivs i skolans värld.
– Skolan är tvingad att skapa en bra lärmiljö för vartenda barn, och det kommer vi inte ifrån. Det är en gäckande tanke; det är 372 elever på en skola och alla måste ha det bra där, det säger något om vad det innebär för en i yrket, säger hon.

Viktig kompetens
Karin Wallén är psykolog på Storvretaskolan och har en viktig roll när det kommer till att bidra till elevernas måluppfyllelse.
– Här i Uppsala har vi ett helhetsperspektiv; vi arbetar både med individ, grupp och organisation. Vi sitter också i ett elevhälsoteam där vi samarbetar med andra professioner och diskuterar uppbyggnaden av organisationen och hur man kan tänka kring personal. Det är viktigt att ha ett gott samarbete i elevhälsoteamet där olika kompetenser går samman, säger hon.

Arbetar förebyggande
Elin Waldenvik är rektor på skolan och ser hur skolpsykologen blir alltmer eftertraktad.
– De bidrar med en så bred kompetens och är ett viktigt bollplank. Idag ser man i allt större utsträckning att psykologer har en viktig kompetens som behövs när man jobbar med människor. Och skolpsykologen kommer in tidigt i processen i stället för att kopplas in när det redan gått fel, de jobbar inte bara reparerande utan förebyggande, säger hon.
I Uppsala kan skolpsykologer arbeta både centralt och lokalt. Stefan Boström är en av de som har en kombinerad tjänst.
– Man kan till exempel använda sin psykologiska kompetens till att utforma bra lärmiljöer. Det är en väldigt tillfredsställande känsla när man kan hjälpa en lärare att ändra sitt bemötande av sina elever. Då sprids denna kunskap hos läraren automatiskt till kanske 100 barn, och på det sättet förbättras deras mående och inlärning.

Uppsala kommun – Elevhälsa

Uppsala har 58 grundskolor och fem grundsärskolor och samtliga har ett elevhälsoteam där rektor ingår såväl som kurator, psykolog, skolsköterska och socialpedagog. Det finns också ett centralt logopedstöd som skolorna kan nyttja. Psykologerna finns också på gymnasiet.
Inom enheten Centrala teamet arbetar specialpedagog, socionom, psykolog, logoped, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och skolläkare.

uppsala.se