Alla inlägg av viktorwallen

Nära vård med många möjligheter

Tina Johansson och Johanna Ekdahl, specialistpsykologer hos Region Jämtland Härjedalen. Foto: Anna Wilhelmsson
Tina Johansson och Johanna Ekdahl, specialistpsykologer hos Region Jämtland Härjedalen. Foto: Anna Wilhelmsson

Möjligheterna för psykologer i Region Jämtland Härjedalen är lika många som spännande. Omställning till en god och nära vård tar stora kliv framåt och regionens psykologer spelar en viktig nyckelroll.

Psykologerna Tina Johansson, Sofia Djusberg och Johanna Ekdahl ser många fördelar med att arbeta i region Jämtland Härjedalen. Karriärvägarna är tydliga, flexibiliteten är stor och du har möjlighet att själv utforma din tjänst.
– Tidigare hade psykologgruppen många bra idéer och förslag men vi kunde inte göra så mycket åt det. Nu kan vi åstadkomma förändring vilket är väldigt roligt, säger Tina som arbetar som specialistpsykolog och PLA inom vuxenpsykiatrin vid Östersunds sjukhus.
Psykologer med psykologiskt ledningsansvar, PLA, ansvarar för och samordnar de psykologiska insatserna inom verksamheten. Uppdraget inkluderar även patientsäkerhet, systematiskt kvalitetsarbete samt utveckling och implementering av nya rutiner.
– Inom vuxenpsykiatrin händer det väldigt mycket. Vi har fått bra snurr på utvecklingsarbetet. Det handlar bland annat handlar om prioriterings- och effektiviseringsarbete, utveckling av arbetssätt och fler gruppbehandlingar. Vi har också flera utökningar av nya tjänster, bland annat inom heldygnsvården, vilket är väldigt roligt, säger Tina.

Klicka här för att se våra lediga jobb för psykologer

Fokus på likvärdig vård
Att psykologernas erfarenheter, tankar och idéer fångas upp har inte bara lett fram till flera spännande projekt utan även goda samarbeten mellan regionens verksamheter.
Inom primärvården ligger fokus på en likvärdig vård oavsett bostadsort.
– Vi strävar efter att det ska vara en psykolog och en kurator per 3 000 listade patienter, säger Johanna som tillsammans med Sofia delar på rollen som PLA inom primärvården.
Arbetet för en god och nära vård inom primärvården innebär bland annat nyrekryteringar och stöttning av ytterkommunerna. Men det handlar även om utbildning, ett gott samarbete med läkarkåren och nya kreativa lösningar.
– Just nu har vi två stora projekt på gång. Fyra hälsocentraler testar ett digitalt verktyg för kognitiv screening av utmattningssyndrom och misstänkt demens. Vi har även fått medel för att undersöka möjligheten att starta en central digital enhet. En sådan enhet skulle jobba med all digital bedömning och behandling för regionen, säger Sofia.

Sofia Djusberg, specialistpsykolog.
Sofia Djusberg, specialistpsykolog.
Region Jämtland Härjedalen – Nära vård

Regionen var bland de första i landet med att införa karriärvägar för psykologer. Vi har vårdat och utvecklat varje steg i den kliniska karriärvägen, från PTP till specialist med ledningsansvar. Oavsett karriärsteg är vi måna om din utveckling och trivsel. Därför erbjuder vi flexibla arbetssätt och goda möjligheter att utforma din tjänst utifrån ditt intresse och kompetens.

regionjh.se/jobbutbildning

Livsbalans och många utvecklingsvägar

Kajsa Berglund och Linn Strandberg, psykologer hos BUP Västernorrland i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson
Kajsa Berglund och Linn Strandberg, psykologer hos BUP Västernorrland i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson

Region Västernorrland erbjuder psykologer en utvecklande och dynamisk karriär med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. I Region Västernorrland har psykologer bra möjligheter att forma sin karriär och att utvecklas i den riktning de själva önskar.

– Efter psykologexamen ville jag söka mig till en arbetsgivare som kunde ge mig en mångsidig erfarenhet av vuxenpsykiatrisk diagnostisering och behandling. Det kunde Region Västernorrland erbjuda, säger Ivan Ejdemyr, som gjorde sin PTP-tjänstgöring på en vuxenpsykiatrisk mottagning i Sundsvall.
Ett drygt år efter att han fått sin legitimation erbjöds Ivan Ejdemyr en doktorandtjänst i klinisk psykiatri med fokus på psykoterapeutiska interventioner och psykologiska mekanismer vid ätstörning.
– Jag ska vara med och bygga upp den högspecialiserade nationella vårdenhet för ätstörningar som för närvarande etableras i Region Västernorrland. Jag kommer att vara knuten till den nya vårdenheten kliniskt och som forskarstuderande. Det känns utvecklande för mig som psykolog att få vara en del av en verksamhet där forskning och klinik samexisterar, säger han.

Psykologernas välbefinnande
Som PTP-psykolog i Region Västernorrland fick Ivan Ejdemyr den tid han behövde för att komma in i yrket och prova på såväl behandling som utredning, gruppterapi, individualterapi och askultering på verksamheter.
– Det känns bra att ha en arbetsgivare som månar om vårt långsiktiga välbefinnande. Regionen satsar mycket på sina psykologer och det finns goda möjligheter att fördjupa sig inom de områden man önskar, säger Ivan Ejdemyr.
– I Region Västernorrland fanns det möjlighet för mig att ta för mig och komma med idéer och förslag redan under PTP-tiden. Region Västernorrland uppmuntrar till kontinuerlig karriärutveckling, exempelvis via specialistutbildning eller olika former av fortbildning.
Redan från start gav regionen oss möjlighet att påverka organisation och arbetssätt, till exempel genom att vara med och utveckla multimodala team i vuxenpsykiatrin, säger Robin Sundqvist. Han läste psykologprogrammet samtidigt som Ivan Ejdemyr och valde också att göra sin PTP-tjänstgöring i vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland och doktorera i klinisk psykiatri.

Inkluderar familjen
– Jag har arbetat i tre år i min nuvarande roll med fokus på bedömning och behandling av patienter med bland annat ångestproblematik, trauma och depression. Jag visste redan under psykologutbildningen att jag ville arbeta med barn och unga. För att nå fram till patienterna krävs ofta att jag är kreativ och hittar nya vägar, vilket är spännande, säger Kajsa Berglund, psykolog på BUP Västernorrlands mottagning i Sundsvall.
Som psykolog på BUP behandlas barn och unga utifrån sitt sociala sammanhang, vilket innebär att familjen ofta inkluderas i behandlingen. BUP:s psykologer samverkar även mycket med skola, socialtjänst och andra aktörer kring patienten. Det är en aspekt av arbetet som Kajsa Berglund värdesätter.
– Möjligheterna att vidareutbilda sig och gå kurser inom områden som man är särskilt intresserad av är goda. Själv har jag gått en utbildning i traumabehandling och en DBT-utbildning, säger hon.
– Jag arbetar med bedömning, utredning och behandling av barn och unga med olika former av neuropsykiatrisk problematik och samsjuklighet. Mina patienter har en NPF-diagnos eller väntar på utredning. En sak som jag verkligen uppskattar med mitt arbete är att vi samverkar i tvärprofessionella team kring våra patienter, säger Linn Strandberg, psykolog på BUP Västernorrlands NP-mottagning i Sundsvall.
– Mitt arbete är väldigt varierande. Jag möter barn och unga i olika åldrar och med varierande problematik. Det är intressant och lärorikt att utveckla min förmåga att anpassa den psykologiska behandlingen utifrån många olika tillstånd och individer, säger Linn Strandberg.

Robin Sundqvist och Ivan Ejdemyr, psykologer inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Pär Olert
Robin Sundqvist och Ivan Ejdemyr, psykologer inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Pär Olert

Tid för reflektion
Linn Strandberg har bland annat vidareutbildat sig inom neuropsykiatrisk utredning och diagnostik. En faktor som får henne att trivas med sitt arbete är den välfungerande stödstrukturen som erbjuds.
– Vi har en öppen och sammansvetsad kultur med utrymme för reflektion samt tid och möjlighet att ventilera sådant som särskilt svåra patientmöten med våra psykologkollegor. Vi har även tillgång till en välfungerande kontinuerlig handledning med regelbundna handledningsträffar varje termin, säger hon.

Region Västernorrland – Psykiatrin

Psykiatrin i Västernorrland består av Vuxenpsykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri. Vuxenpsykiatrin har mottagningar i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, heldygnsvård i Sundsvall samt även SPOT (Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteamen) som erbjuder psykiatrisk vård i hemmet. BUP har mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik samt heldygnsvård i Sundsvall.

rvn.se/jobb-och-utbildning

Många möjligheter för psykologer i Sörmland

Monika Billing, psykolog. Foto: Christian Boo
Monika Billing, psykolog. Foto: Christian Boo

Behandling, forskning, handledning och verksamhetsutveckling. Friheten inom psykologyrket är stor och hattarna som psykologerna i Region Sörmland har möjlighet att testa är många.

Linda Swanson har en delad tjänst. Ena halvan arbetar hon som klinisk psykolog på psykosmottagningen vid psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset. Resten av tiden är hon forskningshandledare.
– Ena dagen får jag ta del av patientens inre värld. Nästa får jag sitta med en student som brinner för någonting och vill dra det vidare, för att sedan själv presentera min forskning i olika sammanhang. Variationen är stor och det är jättespännande, säger Linda.
Utöver sina många arbetsområden utbildar hon sig just nu även till specialistpsykolog. Trots att hon har mycket på gång upplever hon att förutsättningarna för livsbalans finns där.
– Jag har möjlighet att påverka min yrkesroll. Dessutom är möjligheterna stora både till kompetensutveckling och finansiering av forskningsprojekt via vårt forskningsinstitut Centrum för klinisk forskning, CKF, säger hon.
Att hon stannar inom Region Sörmland handlar mycket om trivsel.
– Kollegorna är helt fantastiska. Att få ta del av mina kollegors olika kompetenser är väldigt givande. Det går heller aldrig en dag utan goda skratt, säger hon.

Jobba som psykolog i Region Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Linda Swanson, klinisk psykolog och forskningshandledare.
Linda Swanson, klinisk psykolog och forskningshandledare.

Frihet och variation
Även Monika Billing, psykolog på Trosa vårdcentral, sätter ett stort värde på samarbetet med kollegorna och de olika yrkeskategorier som finns på vårdcentralen.
– Jag känner mig aldrig ensam i min yrkesroll, säger hon och berättar att hon utöver samtalsbehandlingar även fungerar som utbildare på den egna enheten.
Under många år arbetade Monika som dramapedagog men valde att byta bana och utbilda sig till psykolog. Hon drogs tidigt mot primärvården. Idag känner hon att hon har hamnat helt rätt.
– Jag upplever att jag har en stor frihet. Jag lägger upp mitt schema själv och jag kan testa nya arbetssätt. Regionen erbjuder även många möjligheter till fortbildning på betald arbetstid. De praktiska arbetsförhållandena tycker jag är väldigt bra och det är tydligt att regionen ser en vinst i att ha psykologer även inom primärvården, säger hon.
Arbetet i primärvården är dessutom väldigt varierande.
– Jag träffar patienter som mår väldigt dåligt men även patienter som blir hjälpta redan efter ett besök, säger hon.

Region Sörmland

Genom utbildning, handledning och forskning gör vi det lätt för dig att trivas och bli framgångsrik i ditt yrke. Regionen har ett ambitiöst PTP-program och det finns även många möjligheter för dig som vill gå vidare till specialist, få chefsuppdrag, forska på deltid eller utvecklas på andra sätt.
Vi har 19 regiondrivna vårdcentraler i Sörmlands 9 kommuner och 3 sjukhus i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Hos oss finns även Karsudden, ett rättspsykiatriskt regionsjukhus.

regionsormland.se

Kompetensutveckling för psykologer

Vi hjälper dig som psykolog att göra skillnad!

På Psykologiwebben har vi samlat böcker och arbetsmaterial för dig som arbetar inom psykologi, psykiatri eller psykoterapi. Stärk dig i din professionella och personliga utveckling med forskningsbaserad kunskap från Natur & Kultur.

Läs mer på nok.se/psykologiwebben

Natur & Kultur

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.

Här ges goda möjligheter att forma sin egen framtid

Sanna Väisänen, Andreas Ondris och Mårten Tyrberg trivs bra inom Vuxenpsykiatri Västmanland. Foto: Per Groth
Sanna Väisänen, Andreas Ondris och Mårten Tyrberg trivs bra inom Vuxenpsykiatri Västmanland. Foto: Per Groth

Andreas Ondris, psykolog och samordnare för utredningsenheten vid Vuxenpsykiatri Västmanland är nöjd med sitt val av arbetsplats.
– Jag kunde inte fått en bättre start i yrket. Här finns en tydlig roll för alla psykologer, oavsett var på erfarenhetsskalan man befinner sig.

Det har gått två år sedan Andreas Ondris avslutade sin PTP-tjänstgöring och började som utredare inom vuxenpsykiatrin i Västerås.
– När man som PTP-psykolog övergår till att jobba under sin egen legitimation erbjuds man ett tvåårigt kompetenspaket som innebär att man får en mentor och erbjuds diverse utbildningar. Paketet ger också en tydlig bild av hur du, i takt med att kunskap och erfarenhet ökar, kan utvecklas i yrket.
Kollegan Sanna Väisänen har arbetat som psykolog inom olika verksamheter i regionen sedan 2016.
– Jag jobbar idag på en allmänpsykiatrisk mottagning vid sjukhuset i Västerås där mitt specialområde är DBT, dialektisk beteendeterapi, som är inriktad på emotionellt instabila personlighetsstörningar. Att jag arbetar inom psykiatrin beror främst på den stora variationen, allmänpsykiatrin spänner över ett brett fält patienter och diagnoser. Dessutom ges goda möjligheter att påverka sin egen arbetssituation, man känner delaktighet.

Jobba som psykolog i Region Västmanland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Drömjobb
Mårten Tyrberg, disputerad specialistpsykolog och psykologiskt ledningsansvarig i verksamheten, är inne på samma linje.
– I min roll som PLA sitter jag i ledningsgruppen och fungerar som en länk mellan ledningen och psykologerna. Rollen omfattar även att på olika sätt kvalitetssäkra den psykologiska verksamheten som bedrivs.
Förutom att vara PLA arbetar Mårten halvtid med patienter och handledning av personal. Dessutom ägnar han 25 procent av sin arbetstid åt en forskningstjänst vid sjukhusets kliniska forskningscentrum som är knutet till Uppsala universitet.
– Min kombinationstjänst är flexibel, rolig, varierad och innehåller både patientkontakter och övergripande strategiskt arbete. Ett drömjobb om du frågar mig. Och jag är inget undantag, vi har en lyhörd ledning som sällan säger nej när man kommer med en bra idé. Ett arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin i Västmanland ger goda möjligheter till att forma sin egen framtid, fastslår Mårten.

Region Västmanland – Vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i två sektioner:
Länsgemensamma resurser – Slutenvård och psykiatrisk akutmottagning.

Öppenvård – Samtliga vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar samt Beroendemottagning.

På kliniken finns en psykologiskt ledningsansvarig (PLA) som har det övergripande uppdraget att övervaka och stödja psykologiska och psykoterapeutiska metoder och hur de används inom den vuxenpsykiatriska verksamheten. Det finns ett stort fokus på psykiatrisk forskning inom regionen.

regionvastmanland.se

Erbjuder psykologer autonomi, ständig utveckling och nytänkande

Anna Burström, psykolog på BUP i Skellefteå. Foto: Skellefteå kommun
Anna Burström, psykolog på BUP i Skellefteå. Foto: Skellefteå kommun

Arbetet som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten är omväxlande och utvecklande, såväl självständigt som i grupp. En god kollegial sammanhållning, bra möjligheter till kompetensutveckling och en anda av förändringsbenägenhet bidrar till att göra barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västerbotten till en attraktiv arbetsgivare för psykologer.

– Jag bestämde mig redan under psykologutbildningen för att arbeta med barn och unga. Här arbetar jag med barn och unga som representerar ett brett spektrum av problemställningar. Variationen medför en stor spännvidd vad gäller komplexitet och behov. Det finns något hoppfullt i att arbeta med unga människor, inte minst eftersom vårt arbete kan förebygga psykisk ohälsa senare i livet, säger Maria Jonasson, psykolog på BUP i Umeå.
Hon uppskattar tryggheten i att ha Region Västerbotten som arbetsgivare. Att verksamheten i Umeå har en nära koppling till forskning vid Umeå universitet är en fördel, liksom möjligheten att arbeta självständigt och själv planera arbetsdagen. Maria Jonasson betraktar stödstrukturerna för barn- och ungdomspsykiatrins psykologer som goda, med kompetensnätverk, handledning och kontinuerligt kollegialt utbyte.

God tillgång till kompetensutveckling
– Tillgången till kontinuerlig kompetensutveckling i regionen är god. Regionen har exempelvis stött mig under min specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi som jag snart är klar med. Jag har en hjälpsam chef som gjort det möjligt att kombinera specialistutbildning med jobb, säger hon.
– Jag har tidigare arbetat i Region Västernorrland i åtta år och flyttade till Lycksele för att komma närmare familj och släkt. Jag har tidigare arbetat som skolpsykolog; på BUP får jag möjlighet till fördjupad kontakt med barn, unga och deras familjer, säger Evelina Sandelin, som sedan ett år tillbaka arbetar som psykolog med huvudfokus på nybesök och utredningar på regionens barn- och ungdomspsykiatriska mottagning i Lycksele.
Hon upplever att Region Västerbotten är bra på att stöda psykologers professionella utveckling, på psykologens egna villkor.
– En fördel med att arbeta på en mindre mottagning är att ingen arbetsdag är den andra lik. Jag lär mig mycket i mötet med patienterna och deras familjer och berikas även av de regelbundna externa kontakterna med bland annat skola och delar av sjukvården, säger Evelina Sandelin.

Maria Jonasson, psykolog på BUP i Umeå, och Evelina Sandelin, psykolog på BUP i Lycksele.
Maria Jonasson, psykolog på BUP i Umeå, och Evelina Sandelin, psykolog på BUP i Lycksele.

En föränderlig kultur
Hon uppskattar den anda av förändringsbenägenhet som råder i barn- och ungdomspsykiatrin i regionen.
– Vi psykologer har ett omfattande mandat att självständigt och i grupp lösa problem som dyker upp. Det råder en positiv inställning till att vid behov våga göra saker och ting på ett annorlunda sätt. Verksamheten präglas av förändring och en vilja att ständigt hitta nya vägar framåt, säger Evelina Sandelin.
Anna Burström arbetar som psykolog på BUP Västerbottens Skellefteåmottagning. Hon har en bakgrund som socionom och har även arbetat i regionen som legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
– Jag började på BUP 2021, då jag genomförde min PTP-tjänstgöring här. Jag var tidigt inställd på att arbeta med barn och unga och ville arbeta med både utredning och behandling. Det gjorde att BUP Västerbotten kändes som ett självklart alternativ. Nu arbetar jag i huvudsak med yngre barn i åldersspannet 2 till 7 år. Jag genomför utredningar och har även gruppbehandling och samtalsbehandling, säger hon.

Länskliniktänk ger god samverkan
Parallellt med arbetet utbildar sig Anna Burström till specialistpsykolog med inriktning mot neuropsykologi. Hon upplever att hon får ett bra stöd från arbetsgivaren, vilket underlättar kombinationen specialistutbildning och klinisk tjänstgöring.
– Det är fantastiskt roligt och givande att arbeta med yngre barn. Möjligheten att kunna påverka och stöda dem tidigt i livet betyder mycket för mig. En faktor som bidrar till att jag trivs är det länskliniktänk som tillämpas i regionen. Region Västerbotten uppmuntrar till en nära samverkan mellan regionens barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Det arrangeras bland annat klinikgemensamma utbildningar och vid behov kan vi låna ut resurser till varandra, säger Anna Burström.

Region Västerbotten – Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten är en specialistverksamhet för barn och ungdomar med mottagningar i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt en vårdavdelning i Umeå. Vi samverkar i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk.

regionvasterbotten.se/sok-jobb

På WeMind får en psykolog vara psykolog

Martin Davidson, psykolog och PLA på WeMind i Helsingborg. Foto: Lisa Wikstrand
Martin Davidson, psykolog och PLA på WeMind i Helsingborg. Foto: Lisa Wikstrand

På WeMind hyllas det psykologiska hantverket.
– Här finns all administrativ support som krävs för att vi medarbetare ska kunna fokusera på kärnuppdraget. En välsmord verksamhet där en psykolog får vara psykolog, säger Martin Davidson, psykolog och PLA på WeMind i Helsingborg.

Martin Davidson hade redan lång erfarenhet av psykologyrket när han för drygt ett år sedan började på WeMinds specialistpsykiatriska mottagning i Helsingborg.
– Jag kommer närmast från en tjänst som skolpsykolog men längtade tillbaka till det kliniska arbetet. Idag delar jag min tid mellan psykologarbete på mottagningen och en tjänst som PLA, psykologiskt ledningsansvarig, i verksamheten.
En stor fördel, menar Martin, är att WeMind är en verksamhet som betonar det psykologiska hantverket.
– Vi behöver inte sitta med kringuppgifter utan har allt stöd vi behöver för att kunna göra det vi ska som psykologer. Det är något som jag kan ha saknat på tidigare arbetsplatser där det varit mycket annat brus som tagit fokus från kärnuppgiften. Så är det inte här.

Jobba med oss på WeMind. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Gabriella Helander, psykolog på ett av WeMinds HVB-hem.
Gabriella Helander, psykolog på ett av WeMinds HVB-hem.

Lärorikt
Han får medhåll av Gabriella Helander som började på WeMind för 1,5 år sedan i samband med sin PTP-tjänstgöring.
– Jag trivdes så bra att jag stannade kvar. Idag, som legitimerad psykolog, arbetar jag med ungdomsärenden på ett HVB-hem i Stockholms skärgård och håller tillsammans med de andra psykologerna i färdighetsgrupp, utvärdering och utveckling av behandlingsinnehållet. Det är ett omväxlande och utvecklande jobb där jag ständigt lär mig nya saker. Därför har jag inget behov av att flytta på mig utan vill fortsätta samla erfarenheter och bli riktigt bra på mitt jobb.
Gabriella rekommenderar varmt gärna andra psykologer att söka sig till WeMind.
– Det som är unikt med att jobba i en heldygnsverksamhet, jämfört med en samtalsmottagning, är att man får en jättebra helhetsbild av neuropsykiatri. Man får även djupdyka i familjedynamik och familjebehandling, vilket tilltalar mig.
Martin konstaterar att det inte finns några genvägar för att utvecklas som psykolog.
– Man måste träffa människor och prövas för att växa i yrket. Och det är något som du verkligen ges möjlighet till inom WeMind. Jag kan utan att överdriva säga att alla psykologer, oavsett om de vill utmanas genom att bredda sina kunskaper eller fördjupa sig inom ett visst område, kan hitta intressanta yrkesutmaningar inom WeMind.

WeMind

WeMind är Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Vi driver 13 psykiatriska mottagningar runtom i landet och tar emot över 20000 patienter årligen. Vi är en koncern som förutom öppenvårdspsykiatri även bedriver verksamhet inom digital psykiatri, flera HVB-hem och en behandlingsskola. Efter årsskiftet öppnar vi vår första BUP-mottagning. I Stockholm erbjuder vi även en privat mottagning för individuell KBT och parterapi.

wemind.se

Gör skillnad med oss på SiS!

Ylva Ortlieb och Ellen Johansson, psykologer på SiS ungdomshem Fagared. Foto: Carl-Henrik Trapp / Elite Studio
Ylva Ortlieb och Ellen Johansson, psykologer på SiS ungdomshem Fagared. Foto: Carl-Henrik Trapp / Elite Studio

Självständigt, kreativt och med stort svängrum att utforma arbetet som du anser bäst. På SiS hanterar du som psykolog en bred flora av problematik och du gör skillnad på riktigt.
– Det är en ynnest att få vara med och ändra kursen på de här ungdomarnas liv.

Det säger Ylva Ortlieb och Ellen Johansson, som båda är psykologer på SiS ungdomshem Fagared. Hemmet tar emot pojkar och unga män mellan 16 och 21 år, med grava psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Både Ylva och Ellen visste tidigt att de ville arbeta med barn och unga. På SiS har de ett stort eget mandat att lägga upp arbetet på det sätt som bäst gynnar ungdomarna och ingen dag är den andra lik.
– Det är en väldigt kreativ och oförutsägbar arbetsplats, där vi får vara lyhörda för ungdomarnas behov och hitta lösningar. Till skillnad mot i psykiatrin, där jag arbetade tidigare, så har vi kontinuerlig access till ungdomarna och blir en del av deras vardag, vilket gör jobbet enormt roligt och givande, säger Ylva.
Ungdomarna som vårdas inom SiS har en mycket komplex problematik och bär ofta på ett tungt bagage. Ibland kan det uppstå utmanande situationer.
– Vi får använda hela vår verktygslåda och kompetens för att parera och nå fram. Det är lite av ett detektivarbete att hitta rätt insatser, och vi har lyxen att kunna vänta in ungdomarna tills de är mottagliga. När de väl öppnar sig, kanske för första gången i sitt liv, är det en helt fantastisk känsla, säger Ellen.

Klicka här för att se våra lediga jobb för psykologer

Praktisera som psykolog hos oss. Klicka här föra att läsa mer

Multiprofessionella team
På SiS arbetar du i nära team med andra kompetenser, som sjuksköterskor, behandlingspedagoger, socionomer och lärare. Som psykolog har du ett brett ansvarsområde och genomför utredningar och bedömningar av exempelvis suicidrisk och behandling. Beroende på dina egna intressen kan du även ägna dig åt sådant som metodutveckling, handledning, konsultation och utbildning. Det finns goda möjligheter till olika former av kompetensutveckling och specialisering.
– Jag upplever att man verkligen lyssnar på medarbetarna och tillvaratar våra drivkrafter. Man utvecklas på djupet i sin profession, säger Ylva, som specialiserar sig i forensisk psykologi.
Nu söker SiS fler engagerade psykologer till sina olika behandlingshem. För att trivas på SiS ska du vara bekväm i din yrkesroll och trygg i dig själv, menar Ylva och Ellen.
– Man ska vara nyfiken, driven och ha lite skinn på näsan, säger Ellen. Har man de egenskaperna och gillar att arbeta med ungdomar så finns det verkligen inget roligare eller mer spännande arbete!

Statens institutionsstyrelse, SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.
Vi ger ungdomar och vuxna som kommer till oss bättre förutsättningar för socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Här finns spännande karriärmöjligheter för dig som är psykolog.

Läs mer på: stat-inst.se

Vi har uppdragen för dig som är psykolog!

Agila är det självklara valet för dig som vill arbeta som psykologkonsult, vare sig du vill arbeta via oss på Agila eller genom ditt eget bolag.

Vi är ett av Nordens ledande bemanningsföretag inom vård och omsorg och har alltid goda möjligheter att matcha just din kompetens mot spännande och välbetalda uppdrag som psykologkonsult.

Vi samarbetar med uppdragsgivare inom både offentlig och privat sektor i hela Sverige, vilket ger dig goda chanser att hitta uppdrag som passar just dig!

Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda just dig som är psykolog!

Klicka här för att läsa mer om vad vi erbjuder psykologer

Agila

Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och rekrytering inom hälsa, sjukvård, social omsorg och skola. Vi bemannar med psykologer inom bland annat skola, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, habilitering och behandlingshem. Vi har varit verksamma sedan 2008 och bemannar idag regioner, kommuner och privata kunder över hela Sverige och Norge.

Psykologer till SiS ungdomshem Brättegården

Vill du arbeta med ungdomar i utvecklingskritiska faser i livet? Ungdomar som gått vilse och behöver hjälp att hitta sin väg framåt? Välkommen till SiS ungdomshem Brättegården strax utanför Vänersborg.

Här får du ett psykologarbete med varierande uppgifter och utmaningar där du möter alla typer av personligheter, psykiska problem och neuropsykiatriska funktionshinder. Du kommer att möta missbruk och kriminalitet, men också människan bakom diagnosen och beteendeproblemet.

Vi erbjuder generösa friskvårdsbidrag, goda möjligheter till egen kompetensutveckling och certifieringar inom olika områden som t.ex. specialistutbildning.

Vi söker dig som gärna har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet från psykiatrisk utrednings och behandlingsverksamhet, KBT och teamarbete.

Vill du följa en ung människas utveckling, från hopplöshet och utagerande i en livsavgörande process, mot ett värdigare liv med boende, relationer, studier och arbete?

Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag är passerad)

Statens institutionsstyrelse – SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.

Läs mer om att jobba som psykolog hos oss. Klicka här