Alla inlägg av jonashornblad

Specialistkurs för psykologer i implementering våren 2020

Akademi Magelungen anordnar tillsammans med Karolinska Institutet en specialistkurs för psykologer i implementering, i totalt 6 dagar, med start 11 februari.

Vi får hela tiden ny evidens som tvingar oss aktiva inom området att ompröva etablerade sanningar och metoder. Psykologer som vill garantera sina patienter att de arbetar i samklang med senaste datan och evidensen behöver därför vara duktiga på implementering.

Om kursen
Kursens syfte är att förbättra dina kompetenser med vilka du implementerar nya insatser, riktlinjer, policys och produkter. Vi ger dig en omfattande genomgång av implementeringens viktigaste aspekter. Du får bl.a. kunskap om processer, verktyg och datadrivet arbetssätt. Denna utbildning utvecklar din förmåga att göra ny, evidensbaserad forskning till praktik.

Kursen ges vid tre tillfällen, 2+2+2 dagar, den 11 februari till den 9 juni 2020.
Klicka här för mer information och ansökan till kursen

Akademi Magelungen
Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen


Digital psykologi breddar psykologens yrkesutövning

Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Kristofer Vernmark, psykolog och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.
Digital psykologi på distans innebär stora möjligheter för psykologers professionsutveckling. Med hjälp av digitala verktyg kan psykologer exempelvis bli mer införlivade i klientens vardag eftersom man inte längre är beroende av regelbundna fysiska möten.

3 av 4 psykologer anser att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog; 2 av 3 kan själva tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans.
– Det är verkligen glädjande att så många psykologer har en positiv attityd till digital psykologi på distans. Det visar att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Allt fler psykologer verkar ha insett att man kan nå ut till fler och även få en mer varierad arbetsvardag genom att arbeta på distans, säger Kristofer Vernmark, som arbetat med digital psykologi sedan 2004. Han är ansvarig för området Klinisk och digital psykologi på Psykologpartners, författare till ”Internetbehandling med KBT” och initiativtagare till nätverket Digitala psykologer.

Acceptansen har ökat
– När jag började arbeta med psykologi på distans var många tveksamma till det här fenomenet. Nu upplever jag att acceptansen och intresset för digital psykologi i olika former är betydligt större, både bland psykologer och patienter. Jag tror definitivt att den digitala tekniken kan stärka innovationskraften i psykologyrket. Det breddar våra möjligheter att nå ut med vår kompetens till nya målgrupper, säger Kristofer Vernmark.
Psykologisk behandling via video betraktar han bara som en liten del av den digitala psykologins möjligheter. Internetbaserade behandlingsprogram som klienter med depression eller annan psykisk ohälsa kan använda istället för att träffa en psykolog på en mottagning är ytterligare ett exempel. Att tillämpa psykologisk kompetens gentemot näringslivet, exempelvis företag som vill förstå och påverka olika konsumentbeteenden, blir betydligt lättare med hjälp av digitala verktyg.

Patientsäkerhet en utmaning
– Jag är övertygad om att digital psykologi på distans inom ett par års tid kommer att betraktas som en självklar del av den psykologiska behandlingsfloran och skulle gärna se att ännu fler psykologer engagerar sig i utvecklingen av digitala insatser för psykisk ohälsa. Vi kommer att få se betydligt fler internetbaserade behandlingsprogram, och efterfrågan på psykologiska interventioner som inte är direkt kopplad till traditionell psykologisk behandling kommer att öka. Samtidigt kommer vi även fortsättningsvis att ha en mix av traditionell och digital behandling, säger Kristofer Vernmark.
En utmaning i utvecklingen av psykologi på distans är, enligt Kristofer Vernmark, patientsäkerheten. Man måste se till att verkligen följa de riktlinjer som finns, om lagring av patientuppgifter och liknande.
–Ytterligare utmaningar är att få den digitala behandlingen att hålla en genomgående hög vetenskaplig kvalitet samt att kontinuerligt utvärdera effekten av behandlingen, exempelvis genom att analysera de datamängder som den internetbaserade behandlingen ger upphov till, säger Kristofer Vernmark.

Anser du att digital psykologi på distans ska vara en naturlig kontaktväg till en psykolog?
Skulle du själv kunna tänka sig att arbeta digitalt som psykolog på distans?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

BUP Norrtälje – mottagning med många karriärvägar

Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm
Frida Langvad, enhetschef och Susanne Eriksson, specialistpsykolog på BUP i Norrtälje. Foto: Conny Holm

BUP Norrtälje är en dynamisk verksamhet där personalen trivs och stannar länge.
– Vi har arbetat mycket med utveckling och förändring, både för att hänga med i samhället och för att kunna erbjuda det bästa som går till våra barn och ungdomar, säger Frida Langvad, enhetschef.

Susanne Eriksson, specialistpsykolog, har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog inom olika verksamheter. För åtta år sedan började hon på BUP i Norrtälje, ett val hon inte har ångrat. De gångna åren har fört med sig en stadig utveckling, både inom yrket och professionen.
– Arbetet på BUP ger en omfattande yrkeserfarenhet eftersom målgruppen är så bred samtidigt som verksamheten erbjuder möjligheter till fortbildning och specialisering. Jag har till exempel gått specialistutbildningen som kompletterar den kliniska erfarenheten och är en givande förkovring för den mer seniora psykologen.
Hon får medhåll av Frida Langvad som också kan se tillbaka på en ständig utveckling.
– Jag började i verksamheten 2015 som psykologassistent. Det ledde fram till en PTP-tjänst och efter det till ett arbete som legitimerad psykolog och samordnare. I somras tillträdde jag som enhetschef.
Frida berättar att hon slog in på ledarspåret lite tidigare än planerat.
– Jag hade föreställt mig att jobba längre tid i den kliniska verksamheten men blev väldigt glad när möjligheten kom. Detta är en härlig och rolig avdelning med en bra personalgrupp, och det kändes självklart att söka tjänsten när den blev ledig.

Utvecklingsmöjligheter
Både Frida och Susanne kan varmt rekommendera andra psykologer att söka sig till BUP i Norrtälje, inte minst för att det finns så många olika karriärvägar.
– Specialistutbildningen är bara ett exempel på en möjlig karriärväg hos oss. Sedan har vi också en fantastisk verksamhet med en driven och engagerad personalgrupp som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet, säger Frida.
Ett kvitto på att det verkligen är en väl fungerande verksamhet är att flera PTP-psykologer söker sig till BUP i Norrtälje.
– Många väljer också att stanna kvar efter att de fått sin legitimation och många av våra medarbetare har varit här länge, säger Frida.
Susanne flikar in att man på mottagningen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för PTP:are så att de ska upptäcka tjusningen med jobbet och vilja stanna i yrket.
– Vi erbjuder även mentorprogram som riktar sig både till de som är helt nya i yrket och till mer erfarna psykologer, som är nya inom BUP. Hos oss får alla möjlighet till en bra start.

Jobba som psykolog hos oss. Klicka här för mer information och ansök

BUP Norrtälje, Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Här samlas allt från traditionell landstingsverksamhet såsom sjukhus, primärvård och psykiatri till traditionell kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-boenden i samma bolag.

Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje
Tel: 0176-10 100
E-post: registrator@tiohundra.se
www.tiohundra.se/ledigajobb/

Primärvårdspsykologer möter människor i alla livsfaser

Ulrika Janzon, psykolog och styrgrupps­ledamot i Nätverket för primärvårdspsykologer.
Ulrika Janzon, psykolog och styrgrupps­ledamot i Nätverket för primärvårdspsykologer.
Som psykolog i primärvården möter man människor i alla åldrar och olika typer av livssituationer. Här finns ofta utrymme för förebyggande arbete och nära samverkan med andra professioner. Arbete i primärvården ger psykologer en bred och mycket användbar erfarenhetsbas som de många gånger har stor nytta av i sin yrkes­utövning.

Tre av fyra psykologer kan tänka sig att arbeta i primärvården.
– Det är roligt att så många psykologer kan tänka sig att arbeta i primärvården. Det är samtidigt inte särskilt förvånande eftersom primärvården är ett spännande arbetsområde som ständigt växer och utvecklas. Primärvården erbjuder dessutom varierade arbetsuppgifter för psykologer, säger Ulrika Janzon, psykolog på Herrestad vårdcentral i Uddevalla och styrgrupps­ledamot i Nätverket för primärvårdspsykologer. Hon tog psykologexamen 2001 och arbetade i tretton år på BUP innan hon för fyra år sedan sökte sig till primärvården.

Ökat behov
Behovet av psykologer i primärvården är mycket stort i princip hela landet.
– Den psykologiska kompetensen utgör ett viktigt komplement till primärvårdens medicinska paradigm. En viktig uppgift för psykologer i primärvården är att bidra till ett ökat helhetstänkande kring patienten. Primärvården i hela Sverige kommer att byggas ut de kommande åren i takt med att man satsar allt mer på nära vård. Det innebär att behovet av psykologkompetens i primärvården kommer att öka, säger Ulrika Janzon.
Ulrika Janzon valde att börja arbeta i primärvården för att bland annat kunna arbeta mer med förebyggande arbete samt att få möta patienter i alla åldrar och därmed kunna betrakta människan i ett livsperspektiv.

Samverkan med andra
– En primärvårdspsykolog gör dels bedömningar av enskilda patienter, remitterar för vidare bedömning och jobbar med gruppverksamhet och behandlingsarbete kopplat till lindrig psykisk ohälsa. Många psykologer i primärvården erbjuder anhörigstöd och träffar därigenom anhöriga, barn och syskon till patienter med psykisk ohälsa, säger Ulrika Janzon.
Även om psykologen har en självständig roll och en unik kompetens i primärvården så förekommer mycket samverkan över professionsgränserna. Ulrika Janzon ingår exempelvis i ett psykosocialt team på vårdcentralen där de som arbetar specifikt med psykisk ohälsa samråder och där psykisk samordnarsjuksköterska, kurator och rehabkoordinator ingår. Psykologen har även en nära dialog med läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor kring patienten.
– Att arbeta som psykolog i primärvården är omväxlande. Jag kan definitivt rekommendera fler psykologer att söka sig till primärvården, säger Ulrika Janzon.

Kan du tänka dig att arbeta som psykolog inom primärvården?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Skapar förändring som håller

Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM och Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland. Foto: Johan Marklund
Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM och Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland. Foto: Johan Marklund
Sedan PBM och Psykiatripartners i Östergötland gick samman kan de hjälpa till i flera steg i vårdkedjan och nå fler med sina framgångsrika evidensbaserade behandlingar som utgår från kognitiv beteendeterapi.

– Genom vårt samgående täcker vi större geografiska områden samtidigt som vi får en större organisation. Med fler kunniga kollegor ökar vårt kollegiala lärande och vi kan gemensamt utveckla våra behandlingar vidare, förklarar Andreas Kivinen, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut och Specialist i psykologisk behandling på PBM.
Efter samgåendet har de fyra affärsområden: Vårdval där de hjälper människor med utmattningssyndrom och/ eller långvarig smärta på uppdrag av landstinget, Privatmarknad som inkluderar tjänster inom utredning, behandling och organisationsutveckling för företag, försäkringsbolag, offentliga organisationer och privatkunder, Digital utveckling och numera även Psykiatri.

Strukturerade och kreativa team
Andreas Kivinens fokusområden är utmattningssyndrom och långvarig smärta, områden som tydligt kombinerar kropp och psyke.
– Det fysiska och psykiska välmåendet inverkar ju på varandra och då är det otroligt intressant att kunna jobba med en beteendemedicinsk inriktning och påverka båda samtidigt, fortsätter han.
De jobbar också mycket i tvärprofessionella team där det ingår både psykologer, läkare, fysioterapeuter och rehabiliteringskoordinatorer.
– Vi har satsat mycket på att utveckla ett konstruktivt teamarbete där en av de viktigaste delarna är att alla jobbar strukturerat mot samma mål, oberoende av profession. Det är bland annat det som skapar de hållbara resultaten, konstaterar han.
I utvecklingsarbetet ingår teamhandledning för att utveckla teamen och hålla en tydlig ansvarsfördelning inom teamet. På det viset blir alla samarbeten inom teamet både kreativa och effektiva.

Psykiatrin når ut till nya patientgrupper
Psykiatripartners i Östergötland adderar psykiatri till verksamheten, vilket gör att de tillsammans kan bidra inom fler steg i vårdkedjan.
– Det känns mycket bra att vi nu får större gemensamma krafter att hjälpa människor att må bättre, och det är en lyx att få arbeta med så kompetenta kollegor inom olika professioner. Vi jobbar inom öppenvårdspsykiatrin med patienter med stora hjälpbehov, vilket är ett mycket stimulerande jobb, och med mer resurser kan vi göra ännu större nytta, förklarar Noor Daud, Leg. Psykolog på Psykiatripartners i Östergötland.
Hon jobbar själv inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Psykiatripartners bestämde sig för ett antal år sedan att de skulle jobba hårdare för att nå ut till patienter som normalt inte sökte sig till deras mottagningar.
– Vi inledde då ett samarbete med skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Sedan tre år lånar jag ett rum på dessa skolor där jag har mottagning och resultaten har varit påtagliga. Det känns verkligen mycket bra att kunna bidra till att de får en bra start i livet, fortsätter hon.

Stora möjligheter till utveckling
Både Andreas Kivinen och Noor Daud betonar vikten av att ha en bra arbetsmiljö som basplattform, där de både kan lära av varandra och stötta varandra.
– När vi nu gått samman och har fyra affärsområden så finns också stora möjligheter för personlig utveckling som psykolog hos oss. Man kan antingen välja att fördjupa sig inom ett av områdena eller att byta affärsområde och utvecklas åt ett nytt håll genom utbildningsinsatser och stöd av kollegorna. Det är även flera medarbetare som har tagit steget till en ledarroll inom företaget, konstaterar Andreas Kivinen.
Att de är ett privat företag ger också större möjligheter då de kan vara mer lyhörda och förändringsbenägna. De kan exempelvis snabbare följa upp om delar av arbetssättet inte visar sig vara effektivt, och då göra justeringar.
– Vi kan påverka både våra arbetssätt och den vård vi ger, inom landstingets ramar naturligtvis, och det skapar en väldigt positiv arbetsmiljö där vi verkligen trivs. Att vi även har mycket roligt tillsammans skadar ju inte, avslutar Noor Daud med ett leende.

Vill du växa tillsammans med oss. Klicka här för mer information och ansök

PBM
PBM förbättrar människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vi erbjuder beteendeinriktade produkter och tjänster – kognitiv beteendeterapi och beteendebaserat ledarskap – som långsiktigt förändrar, förebygger och utvecklar. Genom förvärvet av Psykiatripartners innefattar verksamhetsutbudet även barn- och ungdomspsykiatri samt specialiserad psykiatrisk öppenvård för vuxna. Verksamheten är vetenskapligt förankrad.

Läs mer på www.pbm.se eller karriar.pbm.se/jobs

Bra lön viktigast för att psykologer ska stanna

Bra lön, kompetensutveckling och bra ledarskap är de viktigaste faktorerna för att psykologer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare.

Vilka av följande faktorer anser du är viktigast för att en psykolog ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? Ange gärna flera.

1. Bra lön/löneutveckling
2. Erbjudas kompetensveckling och fortbildning
3. Bra ledarskap/arbetsledning
4. Rimlig arbetsbelastning
5. Bra team/arbetskamrater
6. Möjlighet att påverka din arbetssituation
7. Bra utvecklingsmöjligheter
8. Tid till återhämtning och reflektion
9. Bra/trygg arbetsmiljö
10. Mer tid för patienterna/klienterna
11. Administrativ avlastning
12. Låg personalomsättning
13. Möjlighet att arbeta med forskning
14. Bra introduktion för nyanställda
15. Övrigt
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Spännande tid på Capio Psykiatri

Paul Howard, psykolog och verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri. Foto: Johan Marklund
Paul Howard, psykolog och verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri. Foto: Johan Marklund

Nu händer mycket på Capio Psykiatri. Som psykolog kan du vara med och utveckla verksamheten, samtidigt som du har tryggheten av standardiserade processer och tydlig kvalitetsuppföljning.

Idag sker en stor omorganisation av Capio Psykiatri, där vissa verksamheter försvinner och andra kommer in. För psykologer som vill jobba med högkvalitativ, evidensbaserad vård finns det en rad karriärmöjligheter.
– På Capio sätter vi stort värde på psykologer eftersom vi ser vikten av gedigen diagnostisk kompetens i psykiatrin. Psykologer har en unik kompetens och är oerhört duktiga på att bedöma och analysera symtom och medverka i behandling. Det tar vi till vara, säger Paul Howard, som själv är psykolog i botten, men idag jobbar som verksamhetsutvecklare inom Capio Psykiatri samt som verksamhetschef för två av vårdbolagets mottagningar.

Jobbar optimerat
Förbättringsarbetet genomsyrar hela Capio, från högsta koncernledningsnivå och genom alla delar av verksamheten. Inom Capio Psykiatri är alla processer standardiserade och kopplade till kvalitetsmått, produktion och produktivitet. Effekten av metoder och behandlingar följs upp och utvärderas ständigt, och alla avvikelser rapporteras och analyseras. Detta skapar trygghet för såväl patienter som medarbetare.
– Vi vill jobba optimerat i alla avseenden, med rätt resurser på rätt plats för att skapa vård av högsta kvalitet och största värde för våra patienter. Psykologer är en helt central del av den processen, förklarar Paul Howard.

PTP och forskning
Idag sker en stor rekryteringsprocess för psykologer och Capio erbjuder allt från PTP-platser till tjänster för mer erfarna eller specialiserade psykologer. För den som till exempel vill arbeta med organisationsutveckling inom ramen för PTP finns goda förutsättningar eftersom det idag pågår ett stort förändringsarbete på Capio Psykiatri. För alla psykologer finns också goda möjligheter till kompetensutveckling, med interna och externa föreläsningar och utbildningar och regelbundna professionsträffar. Capio stöttar också den som vill utbilda sig till specialistpsykolog med betald utbildning.
– Vi ser också mycket positivt på forskning och har ett kvalitetsråd som arbetar med det. Här finns exempelvis möjligheter till delade tjänster där vi samverkar med universitet och högskolor, berättar Paul Howard och fortsätter:
– Just nu är det en spännande tid på Capio Psykiatri. För psykologer finns så många olika möjligheter och man kan verkligen bidra och påverka utvecklingen av vården och organisationen i stort.

Jobba som psykolog på Capio Psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Capio Psykiatri
Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamhet inom allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar. Nya verksamheter för i år är bland annat Neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna i Örebro, Vård av hemlösa i Stockholmsregionen, Slutenvård i Jakobsberg, Stress- och traumamottagning i Stockholm samt Rehabilitering av smärta och utmattning i Stockholm. Vården bedrivs på kontrakt, utifrån fritt vårdval samt som privat vård. Capio Psykiatri finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Västra Götaland, Skåne och Örebro.

www.capio.se/

Capio logotype

Psykologers och specialistpsykologers löner måste höjas

Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet. Foto: Johan Paulin
Erfarna psykologer utan specialistutbildning bör ha en månadslön på 49900 kronor och erfarna specialistpsykologer bör ha en månadslön på 58 400 kronor. Det anser psykologerna i en ny undersökning.

– Undersökningsresultatet tyder på att många psykologer är bra på att värdesätta sitt arbete på ett korrekt sätt. Ett grundproblem för hela professionen är att lönenivåerna generellt sett är för låga och inte är proportionella till yrkets komplexitet och svårighetsgrad. Många psykologer har dessvärre för låga ingångslöner och en alltför dålig löneutveckling, säger Jaime Aleite, förhandlingschef på Psykologförbundet.
Psykologförbundets medlemmar omfattas av så kallade sifferlösa avtal, vilket innebär att det inte finns ett specificerat löneutrymme för psykologer. Medellönenivån ligger i dagsläget på 41 000 kronor, vilket Jaime Aleite anser är för lågt.
– Det vore önskvärt att psykologers medellön istället hamnar på 50 000 kronor. Många andra akademikergrupper med tuffa och krävande arbeten ligger på den lönenivån, och har därmed fått ett erkännande från sin arbetsgivare som även syns i plånboken. Det erkännandet har många psykologer ännu inte fått, säger han.

Specialistpsykolog bör ha 60 000
Psykologerna anser att månadslönen för en specialistpsykolog med drygt femton års yrkeserfarenhet som specialist bör ligga på 58 400 kronor. Psykologförbundet anser att drygt 60 000 kronor är en rimlig månadslön för en specialistpsykolog.
– Medellönen för specialistpsykologer ligger idag på cirka 46 000 kronor. Det är alltför lågt, i synnerhet med tanke på att specialistpsykologer har en högre specialisering än andra psykologer samt att de har ett ännu större ansvar i sin yrkesroll. Specialistpsykologer ska bland annat stötta kollegor, fungera som ett verksamhetsstöd, hantera särskilt komplexa patienter och säkerställa att den psykologiska behandlingen genomförs på ett patientsäkert och rättssäkert sätt. Dagens låga medellöner för specialistpsykologer riskerar att leda till att färre psykologer känner sig motiverade att skaffa sig en specialistkompetens, säger Jaime Aleite.

Rätt till rimlig ingångslön
Enligt färsk statistik från Psykologförbundet har lönenivåerna och löneutvecklingen haft en positiv utveckling i vissa län, i synnerhet där man haft svårt att rekrytera psykologer. I andra delar av landet, främst i storstadsregionerna, är medellönerna fortfarande alltför låga i förhållande till arbetets komplexitet. Utöver lönefrågan är karriärmöjligheter, tillgång till fortbildning, en god arbetsmiljö och att ha inflytande på arbetet exempel på frågor som många gånger är avgörande för att psykologer ska vilja stanna kvar hos en arbetsgivare.
– En viktig fråga som vi driver är att alla psykologer har rätt till en rimlig ingångslön. Dessvärre missköts lönesättningen för PTP-psykologer på flera håll i landet. De tillåts ibland inte ens löneförhandla, lönenivåerna bestäms istället utifrån fasta tariffer. En låg ingångslön innebär ofta att det tar tid innan man kommer upp i en rimlig lönenivå, även som legitimerad psykolog, säger Jaime Aleite.

Vilken månadslön anser du att en psykolog (utan specialistutbildning) med cirka 15 års yrkeserfarenhet som psykolog bör ha?

I genomsnitt anser psykologerna att en psykolog utan specialistutbildning med cirka 15 års yrkeserfarenhet som psykolog bör ha 49 900 kr i månadslön.
Vilken månadslön anser du att en specialistpsykolog med cirka 15 års yrkeserfarenhet som specialist bör ha?

I genomsnitt anser psykologerna att en specialistpsykolog med cirka 15 års yrkeserfarenhet som specialist bör ha 58 400 kr i månadslön.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av psykologer 21–26 mars 2019. Över 600 psykologer har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Ledarskapet berikas när psykologer tar steget

Sara Henrysson Eidvall, ordförande för Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Foto: David Brohede
Sara Henrysson Eidvall, ordförande för Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Foto: David Brohede
Även om psykologutbildningen utgör en mycket bra grund för olika typer av chef- och ledarskapsroller så är en chefs­karriär inte ett självklart val för många psykologer. Psykologen Sara Henrysson Eidvall tycker psykologkompetensen är en ovärderlig tillgång som ledare.

– Ledarskap handlar till stor del om att kunna motivera människor och förstå gruppers dynamik. Som psykolog har man en djupgående och mycket användbar kunskap på det här området. Psykologers intresse för att axla chef- och ledarskapsroller är dock mindre än man kan önska. Det beror förmodligen på att många upplever en konflikt mellan psykologens motiverande och behandlande roll och chefsrollens krav på att kunna leda och styra, säger Sara Henrysson Eidvall, som arbetade med rehabilitering och barnpsykiatri innan hon började arbeta med arbets- och organisationspsykologi. Hon är numera konsult och föreläsare, och ordförande för Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.

Vidga bilden
Hon anser att fler psykologer bör vidga sin bild av hur deras kompetens kan användas och hur yrkesrollen kan se ut, och tillägger att det finns mycket fler inslag av ledarskap i psykologens yrkesroll än vad man till en början kan tro.
– Människor som söker sig till psykologyrket är generellt sett mer relationsorienterade än uppgiftsorienterade, men det behöver definitivt inte finnas någon motsättning däremellan. Många ryggar inför en chefsroll eftersom det ofta innebär att man kliver ur gruppen och kanske till och med ställer sig framför samma grupp, samt att det inkluderar ekonomi- och personalansvar. Men man kan även utöva ledarskap inom exempelvis projektutveckling, metodutvecklingsarbete, som gruppsamtalsledare och i många andra sammanhang, säger Sara Henrysson Eidvall.

Börja i mindre skala
Hennes råd till psykologer som är intresserade av att prova på en ledarskapsroll är att ta vara på de möjligheter som dyker upp, att tydligt kommunicera dina önskemål till din chef samt att gräva där du står genom att exempelvis börja med att utöva ledarskap i mindre skala.
– Som psykolog kommer man långt i ledarskapssammanhang med sin grundutbildning. Visst kan man behöva utöka sin kompetens med ekonomi och management, men den organisationspsykologiska grundkompetensen som bland annat inkluderar målteori, samarbetsprocesser och gruppdynamik utgör på många sätt grunden för ett framgångsrikt ledarskap. Det finns det forskningsstöd för, säger Sara Henrysson Eidvall.

Utvecklande miljö för skolpsykologer

Matilda Månhav och Sofia Kjellsson, skolpsykologer i Borås. Foto: Ulf Ekström
Matilda Månhav och Sofia Kjellsson, skolpsykologer i Borås. Foto: Ulf Ekström
Sedan ett par år jobbar skolpsykologerna i Borås utifrån en gemensam plattform vilket ger dem bättre möjligheter att hjälpa elever med problem. De har själva varit med och utformat de nya arbetssätten för en bättre och en mer stimulerande arbetsmiljö.

Från att tidigare ha varit utplacerade på olika skolor sitter de nu gemensamt i en central organisation med ansvar för ett antal kontaktskolor.
– Den nya organisationen fungerar verkligen bra, det är en stor styrka i att sitta ihop med andra skolpsykologer och kunna bolla olika frågeställningar och stötta varandra. När jag tidigare satt ute på en skola var det ofta ett väldigt ensamt jobb och jag saknade ett kollegialt utbyte, berättar Matilda Månhav, skolpsykolog i Borås.

Kan hjälpa fler elever
Förändringen i organisationsstruktur kom i samband med att Borås gick från att ha haft ett antal olika stadsdelsförvaltningar med eget ansvar för skolorna till en enda gemensam grundskoleförvaltning.
– Den nya gemensamma organisationen bidrar mycket till arbetet med att skapa en likvärdig skola med samma bemötande och rutiner i alla skolor som hör till Borås, vilket är väldigt bra för eleverna. Att vi skolpsykologer sitter tillsammans förstärker den effekten då nya metoder och verktyg kommer alla skolor till del samtidigt, förklarar Sofia Kjellsson, skolpsykolog i Borås.
En stor fördel med den samlade arbetsorganisationen är att fler skolor nu får möjlighet att använda en skolpsykolog till elever med behov av det.
– Det blir mycket mer flexibelt då vi kan jobba även på skolor som inte är våra angivna kontaktskolor, så om det uppstår vakanser eller långtidssjukskrivningar så täcker vi andra upp för det och ser till att eleverna får det stöd de behöver, fortsätter hon.

Bidrar till det samlade skolarbetet
För skolpsykologerna själva innebär den nya organisationen att de fått en mycket inspirerande arbetsmiljö där de kan utvecklas mycket genom samspelet med de andra skolpsykologerna, få tips om nyheter och diskutera allvarliga problemställningar som kräver mer än en hjärna för att lösas.
– Det är även en stor fördel för oss att inte ha rektorn eller någon annan ur skolledningen som chef, då vi kan komma med förslag på lösningar och ser förhållanden som de inom skolan inte själva ser. Det är lätt att bli hemmablind, konstaterar Matilda Månhav.
Nu jobbar de mer som konsulter men i ett kontinuerligt sammanhang då de jobbar tätt samman med sina kontaktskolor.
– Vi försöker att vara med på de elevhälsoteam-möten som hålls ute på våra kontaktskolor varje vecka. Där diskuteras skolans elevarbete i ett bredare perspektiv och vi kan addera det psykologiska perspektivet även i frågor som inte direkt rör en enskild elevs problematik. Det kan handla om att de vill dela upp en klass i mindre grupper, eller slå ihop två klasser till en större. Då kan vi ge råd kopplat till gruppsykologiska aspekter som man behöver ta hänsyn till. Psykologin kommer ju in i alla frågor som rör samspelet mellan människor, fortsätter hon.

Engagerade och lyhörda chefer
I samband med att den nya grundskoleförvaltningen sjösattes i början av 2017 och skolpsykologerna skulle samlas centralt så fick medarbetarna stora möjligheter att påverka hur den nya organisationen skulle utformas.
– Vi har fantastiska chefer som ger oss stort förtroende och mycket eget spelrum för att bestämma över vårt arbete. De är väldigt entusiastiska, framåtsträvande och lyhörda för nya idéer, vilket är mycket inspirerande för oss, berättar Sofia Kjellsson.
En sak de båda uppskattar med att vara skolpsykolog är att de får integrera all den psykologiska kunskap de besitter i en helhet, då de jobbar både utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektivet. De får även vara en del av många intressanta tvärprofessionella diskussioner där representanter från skolans hela Elevhälsa deltar.
– Det är verkligen både spännande och utvecklande. Men viktigast av allt är naturligtvis möjligheten att få bidra till att hjälpa elever tidigt i livet så de klarar av grundskolan och får en bra plattform för resten av sina liv. Att få möjligheten att göra en sådan insats för ett barn eller en ungdom är fantastiskt, avslutar Matilda Månhav.

Vi söker nu en skolpsykolog med medicinskt ledningsansvar. Klicka här för mer information och ansökan

Elevhälsan Borås Stad
Skolpsykologerna sitter tillsammans i Grundskoleförvaltningens lokaler. Deras uppdrag är att bidra med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam och deras kompetens används såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Elevhälsan som helhet ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa så att elevers utveckling mot utbildningens mål främjas.

På Elevhälsan för grundskolan i Borås Stad finns:
• 9 centrala tjänster
• 37 specialpedagoger
• 27 skolsköterskor
• 21 skolkuratorer
• 10 skolpsykologer

www.boras.se