Presentation
Psykolog i Region Kalmar

Här erbjuds psykologer autonomi, utveckling och variation

Publicerad 14 juni 2022
Hilda Åsander, psykolog inom primärvården och Anders Ahlin, psykolog och psykoterapeut på vuxenpsykiatriska mottagningen i Västervik. Foto: Phia Bergdahl
Hilda Åsander, psykolog inom primärvården och Anders Ahlin, psykolog och psykoterapeut på vuxenpsykiatriska mottagningen i Västervik. Foto: Phia Bergdahl

Region Kalmar län satsar långsiktigt på psykologer. Regionen utformar för närvarande en karriärstege för psykologer och skapar i nära samarbete med Psykologförbundet framtidens modell för kompetens- och karriärutveckling. Under 2022 lanserar regionen ett kompetenspaket för nylegitimerade psykologer. Ambitionen är att erbjuda en brygga mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.

– Jag trivs bra och upplever att jag kan utvecklas långsiktigt på min arbetsplats. Arbetet med habiliteringspatienter är mångsidigt och varierande och består av alltifrån neuropsykologiska utredningar, utbildningar och behandlings- och rådgivningsinsatser. Jag har tidigare arbetat i en större region och upplever att man i Region Kalmar län har en större tilltro till psykologens autonomi och kompetens, säger Trine Nedmark, psykolog på Habiliteringen i södra Kalmar län.
– Som psykolog på en vuxenpsykiatrisk mottagning i en mindre stad som Västervik behandlar jag i princip alla tillstånd som hör till psykiatrin. Det ger en naturlig variation i arbetet, säger Anders Ahlin, psykolog och psykoterapeut på vuxenpsykiatriska mottagningen i Västervik. Han har arbetat i Region Kalmar län i 22 år.

Trine Nedmark, psykolog på Habiliteringen i södra Kalmar län.
Trine Nedmark, psykolog på Habiliteringen i södra Kalmar län.

Uppskattad yrkesgrupp
– Regionen erbjuder goda möjligheter för psykologer att forma sin karriär utifrån sina individuella intresseområden. Jag kombinerar exempelvis mitt kliniska arbete med digitala utvecklingsprojekt med fokus på bland annat internetbaserad KBT. Jag är även PTP-handledare, säger Hilda Åsander, psykolog inom primärvården i Region Kalmar län. Hon har tidigare arbetat i såväl Stockholm som Uppsala och uppskattar att hon som psykolog i regionen får ett stort ansvar att självständigt planera sitt arbete med kvalitet snarare än kvantitet i fokus.
– Region Kalmar län värnar om sina psykologer, de satsar på vår profession och har en stor tilltro till vår kompetens. Vi involveras exempelvis ofta i diskussioner kring verksamhetsutveckling. Jag anser att regionen ligger långt framme vad gäller möjligheten för psykologer att kombinera sin egen tjänst utifrån den enskilda psykologens kompetenser och styrkor. Det märks att vi är en eftertraktad och uppskattad yrkesgrupp i regionen, säger Trine Nedmark.

Vill du jobba som psykolog hos oss? Klicka här för att se alla våra lediga psykologtjänster i Region Kalmar län

Ömsesidigt förtroende
– Jag tilltalas av att regionen är en prestigelös arbetsgivare som karakteriseras av öppenhet och närhet. Medarbetare med goda idéer uppmuntras att testa dem, och när det gäller fortbildning, specialistutbildning och behovet av att förkovra sig på olika sätt bejakas ofta detta från ledningshåll. Jag upplever även tillgången till handledning som mycket god, säger Anders Ahlin.
– Jag upplever att det finns ett tydligt ömsesidigt förtroende mellan mig och min arbetsgivare. Vi satsar båda långsiktigt och månar om en hållbar arbetsmiljö och min professionella utveckling. Jag uppskattar också att beslutsvägarna är korta och att det är lätt att exempelvis få tag på beslutfattare om man vill diskutera en fråga, säger Hilda Åsander.
– Kompetenspaketet ger nylegitimerade psykologer en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog. Vår ambition är att kompetenspaketet ska ge nylegitimerade psykologer en stabil kunskapsbas och plattform och en trygg start på sin karriär, säger Annika Lundmark, verksamhetschef i primärvården och PTP-studierektor i Region Kalmar län.

Annika Lundmark, verksamhetschef i primärvården och PTP-studierektor och Sara Strandberg, samordnare för kompetenspaketet och psykolog på Neurorehab i Region Kalmar län.
Annika Lundmark, verksamhetschef i primärvården och PTP-studierektor och Sara Strandberg, samordnare för kompetenspaketet och psykolog på Neurorehab i Region Kalmar län.

Kompetenspaket för nylegitimerade
Kompetenspaketets innehåll anpassas utifrån varje medarbetares individuella behov, och varje nylegitimerad psykolog i regionen kommer dessutom att ha en erfaren psykolog knuten till sig som ett stöd i den professionella utvecklingen.
– Satsningen tar vid där PTP-programmet slutar och befinner sig just nu under utveckling, säger Sara Strandberg, samordnare för kompetenspaketet och psykolog på Neurorehab i Region Kalmar län. Hon arbetar också med att utveckla kompetenspaketet.

Karriärutvecklingsmodell
Under 2022 initierar Region Kalmar län även en pilotsatsning i form av en karriärutvecklingsmodell för psykologer med flera nivåer, som beskriver utvecklingen från nybörjare till mycket erfaren i yrket, och tydliggör sambandet mellan kompetens, arbetsuppgifter, ansvar och lön.
– Inom ramen för kompetenspaketet planerar vi även att bilda kollegiala nätverksgrupper för nylegitimerade. Region Kalmar län är stort, vilket innebär att våra psykologer är spridda geografiskt. Vår förhoppning är att vi ska kunna hjälpa nylegitimerade att bygga ett aktivt nätverk med andra psykologer runtom i regionen, säger Annika Lundmark.

Vill du jobba som psykolog hos oss? Klicka här för att se alla våra lediga psykologtjänster i Region Kalmar län

Region Kalmar

Region Kalmar län
Tel: 0480-840 00
E-post: region@regionkalmar.se
www.regionkalmar.se/jobba-hos-oss