Språkets betydelse

Språket avgörande i terapin

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Appendix fotografi
Jonas Ramnerö har fördjupat sig för språkets betydelse i terapin. Foto: Appendix fotografi

Språket är nyckeln till omstrukturering och framsteg i terapin.
Det menar psykologen Jonas Ramnerö, som gjort en djupdykning i språkets olika aspekter.
– Jag tror att vi behöver en ökad medvetenhet om språket och hur det påverkar terapin, och hur det ibland kan ställa sig i vägen för kommunikationen, säger han.

Psykologen Jonas Ramnerö är aktuell med boken ”Samtalsterapi – språket som kur och krämpa”, skriven tillsammans med läkaren Niklas Törneke.
– Vi menar att det finns tre principer som går igenom psykologisk behandling som man kan sträva efter. En är att prata på ett sätt så att patienten kan skilja ut egna handlingar och vad de har för konsekvenser. En annan handlar om att klargöra vad patienten vill med livet långsiktigt.

Ett betraktelseavstånd
En viktig princip handlar om så kallad diskriminationsinlärning.
– Man behöver som terapeut prata på ett sätt så att man hjälper till att skilja ut olika delar av det som finns närvarande hos patienten. Terapi som samtal skiljer sig från många andra samtal; man stannar ofta upp. Om någon säger att de har haft ångest: vad menar man med ångest, vad är det för tankar som finns, och vad händer i kroppen och när sker det? Det handlar om att hjälpa personen att känna igen fenomenen och få en distans till det, ett betraktelseavstånd, för att på så sätt kunna ta ställning till dem, säger Jonas Ramnerö.

Terapi som samtal skiljer sig från många andra samtal; man stannar ofta upp

Terapi ett samarbete
Språket är helt centralt i den terapeutiska behandlingen, enligt Ramnerö.
– Språket borde få en större plats när man talar om terapi och behandling i olika sammanhang. Jag skulle verkligen vilja lyfta språkets betydelse, för i kommunikationen med patienten handlar det inte enbart om att ha ett eget språk, utan att hitta ett gemensamt.
Hur kan ett gemensamt språk se ut?
– Man kan till exempel tona in i den andres språkbruk, hitta gemensamma ord och begrepp. Vi pratar ofta via olika metaforer, utan att vi ens tänker på det, men det är viktigt att fånga upp de gemensamma metaforerna.
Jonas Ramnerö påpekar att språket är kopplat till evolutionen.
– Varför gynnas människan av språk? Jo, rent evolutionärt har det gynnat samarbete inom arten, och terapi är en form av samarbete.