Stärker föräldraskapet

Allt fler vill ha hjälp med föräldraskapet

Publicerad 31 augusti 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Martin Magntorn
Tova Winbladh arbetar med att stärka föräldrar i deras föräldraskap. Foto: Martin Magntorn

Konflikter med barnen, problem i föräldraparet eller osäkerhet i den egna rollen – anledningarna till att allt fler föräldrar söker hjälp hos en psykolog är många.
– Det är bra om vi psykologer i första hand stärker föräldrar i deras eget föräldraskap. Föräldrar behöver få bättre självförtroende, inte experter som berättar för dem vad som är rätt och fel, säger psykologen Tova Winbladh.

Tova Winbladh har tillsammans med psykologen Ida Flink skrivit boken ”Hela havet stormar”, där de kastar ut en livboj till drunknande föräldrar.
– Det finns ett stort intresse för och engagemang i föräldraskap som jag tror har ökat under åren. Delvis är det på grund av sociala medier, då det blivit lätt att få kontakt med andra föräldrar och sätta sig in i olika teorier. Och det är mycket mer identitet kring föräldraskap nu än för 20–30 år sedan, säger Tova Winbladh.

”Vi ska i första hand inte vara experter som talar om hur föräldrar ska göra med sina barn.”

Prestationsfokus
Att föräldraskapet blivit en del av identitetsskapandet är inte odelat positivt.
– Det blir ett prestationsfokus och en osäkerhet när man hela tiden behöver jämföra sig med vad andra har tagit ställning till. Andra föräldrar har så starka åsikter om saker att det är svårt som nybliven förälder att hitta sitt eget, säger Tova Winbladh.
Hon är privatpraktiserande psykolog med inriktning mot just föräldraskap, och ser där att anledningarna till att föräldrar söker hjälp är olika.
– Dels handlar det om svårigheter i föräldraparet; det är svårt att komma överens om hur man ska man leva familjelivet och vad man vill vi ha för föräldrastil. Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är vanligt. Också att man tycker att det är svårt att få till ett vardagsliv med småbarnen, med mycket tråkig stämning och bråk, funderingar kring sömn och mat och liknande. Eller så uppsöker man en psykolog för att man själv som förälder mår dåligt.

Stärka föräldern
Vad kan psykologer bidra med?
– Vi ska i första hand inte vara experter som talar om hur föräldrar ska göra med sina barn. Psykologhjälpen kan snarare handla om att hitta sitt eget sätt att vara förälder på. Vi behöver stärka föräldern i sitt föräldraskap, uppmuntra och fokusera på styrkorna och hjälpa dem bort från att söka efter de ”rätta” svaren. Vi psykologer är vana vid att inte ge exakta detaljsvar utan istället jobba med det som kommer inifrån föräldern själv och med att stärka självförtroendet, säger Tova Winbladh.