Presentation
Ungas psykiska hälsa

Satsning på ungas psykiska hälsa

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Julia Sjöberg
– Det känns bra att hålla dörren öppen och slippa säga nej till unga med psykisk ohälsa, tycker psykologerna Solveig  Zirkelbach och Jonas Robertsson. Foto: Julia Sjöberg
– Det känns bra att hålla dörren öppen och slippa säga nej till unga med psykisk ohälsa, tycker psykologerna Solveig Zirkelbach och Jonas Robertsson. Foto: Julia Sjöberg

Projektet Ungas psykiska hälsa blir permanent 2022. På så vis kan vårdcentraler i Västra Götalandsregionen fortsätta att hjälpa unga med lättare psykisk ohälsa som ångest, depression eller social fobi.

Två psykologer som redan jobbar med det är Solveig Zirkelbach på Närhälsans VC Södra torget i Borås och Jonas Robertsson på Capio Läkarhus Kvillebäcken i Göteborg.
– Vi jobbar brett och arbetsdagarna är varierade. Vi har chansen att fånga upp barn och ungdomar tidigt och jobba preventivt. Det känns både meningsfullt och hoppfullt, säger Solveig Zirkelbach. Hon har gjort sin PTP i projektet och har valt att stanna kvar efter sin legitimering.

Jobba som psykolog inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Tid och resurser minskar stress
– Många familjer bollas runt i systemet. Men vi har resurser att erbjuda bra behandlingar under så lång tid som krävs för att ge dem rätt hjälp. Bara att vi inte säger nej när de kontaktar oss minskar deras stress och oro, menar Jonas Robertsson som tidigare jobbade som skolpsykolog.
Vetskapen att det finns tid och resurser att lägga på patienterna minskar även stressen för psykologerna. En vanlig arbetsdag kan bestå av allt från personliga patientbesök till att leda en föräldragrupp eller kanske ha möte på en skola. Tid läggs också på enskilda samtal med föräldrar samt med personal på skola och socialtjänst, för samverkan.
– Om vi behöver remittera någon vidare så hjälper vi dem till rätt instans. Ibland tar vi den första kontakten vilket är uppskattat.

Samarbete ger trygghet
Samarbetsmöjligheterna mellan kollegor är stora. Man är ofta två som leder grupper och man kan hjälpas åt i komplexa fall.
– Det känns tryggt att veta att man kan få kollegialt stöd, tycker Solveig Zirkelbach.
– Att kunna diskutera med en kollega är utvecklande. Eftersom vi har olika yrkeserfarenheter så sker en stor kunskapsöverföring, instämmer Jonas Robertsson.
Utvärderingar visar att både föräldrar och barn är mycket nöjda med hjälpen de fått genom projektet. När en ung person mår psykiskt dåligt så är föräldra­kontakten viktig.
– Vi talar ofta om relationsbyggande i familjen. Hur man kan prata med sitt barn när hon eller han är arg eller ledsen. Jag pratar mycket om fina känslor som kärlek. Det känns bra, säger Jonas Robertsson.

Jobba som psykolog inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Västra Götalandsregionen – Ungas psykiska hälsa

I Västra Götalandsregionen pågår tilläggsuppdraget ”Ungas psykiska hälsa” i projektform på 16 olika vårdcentraler. När det permanentas från och med 2022 kan fler vårdcentraler ansöka. Personalstyrkan kan då förstärkas med 4,5 tjänster, däribland psykologer.

För mer info:

Zophia Mellgren
Projektledare Ungas psykiska hälsa
zophia.mellgren@vgregion.se

Evelina Stranne
Biträdande projekt­ledare Ungas psykiska hälsa
evelina.stranne@vgregion.se

www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa