Presentation
Region Kalmar län

I Region Kalmar har psykologer en nyckelfunktion

Publicerad 30 augusti 2021
Foto: Curt-Robert Lindqvist
Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar. Foto: Curt-Robert Lindqvist
Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Matilda Holmström, Ellen Lindén och John Bengtsson arbetar som psykologer inom olika förvaltningar i Region Kalmar. Här finns etablerade nätverk, tvärprofessionella samarbeten, spännande karriärvägar och generösa möjligheter att delta i chefstraineeprogram.

Region Kalmar har i nära samarbete med Sveriges Psykologförbund påbörjat ett arbete för att skapa framtidens modell för kompetens- och karriärutveckling.
– Psykologer är en av våra viktigaste kärnkompetenser. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att man ska kunna fortsätta att utvecklas i sin roll som psykolog och även hitta nya karriärvägar inom våra förvaltningar, säger Helen Persson, HR-direktör i Region Kalmar.
I Region Kalmar arbetar psykologer i tre olika förvaltningar: primärvården, specialistpsykiatrin och den somatiska hälso- och sjukvården. Psykologerna finns även representerade i företagshälsovården. Vi är i startgroparna för att lansera ett introduktionsprogram för nylegitimerade psykologer. Vi satsar också på handledar- och mentorskap och erbjuder olika vägar till specialisering. Det finns också möjlighet till forskning och doktorandstudier.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kollegor ett samtal bort
Matilda Holmström har arbetat i Region Kalmar sedan 2018. I juni i år blev hon klar med sin PTP-tjänstgöring och har idag en kombinationstjänst där hon arbetar både kliniskt och med verksamhetsutveckling inom primärvårdsförvaltningen.
– Det är en både rolig och stimulerande tjänst. Jag arbetar cirka 60 procent med verksamhetsutveckling, främst inom digitalisering och internetbaserad vård, och cirka 40 procent som kliniker på en hälsocentral. Jag uppskattar ledningens förhållningssätt; våra idéer och initiativ välkomnas och det finns en lyhördhet för enskildas situation och möjligheter.
– Vi har även en speciell organisationsform, med en tät och regionövergripande samverkan. Du behöver aldrig känna dig ensam i din roll som psykolog på en hälsocentral. Jag har tillgång till ett 40-tal psykologer och kuratorer i regionen, bara ett telefonsamtal bort. Oavsett var du arbetar kan du snabbt få stöd och hjälp, säger Matilda.
I sitt uppdrag har hon tillsammans med kollegor vidareutvecklat en modell med internetbaserad KBT-behandling, samt kartlagt vilket stöd behandlarna behöver.
– Vi satsar ännu mer på att erbjuda regelbunden handledning och förbättra det kollegiala stödet.
I den statliga utredningen ”God och nära vård” lämnas förslag och bedömningar på hur primärvården ska bli bättre rustad att möta befolkningens behov av psykisk hälsovård.
– I omställningen till en nära vård arbetar vi med att utöka samverkan med andra yrkesgrupper och sektorer, som civilsamhället och kommuner. Vi arbetar också med stegvis vård för att skapa en bättre tillgänglighet så att många fler kan få hjälp. Vi vet att långa väntetider ger ett sämre behandlingsresultat, säger Matilda.

Inflytande över arbetet
Ellen Lindén är sedan 2009 legitimerad psykolog och har även en psykoterapeututbildning, specialistbehörighet i psykologisk behandling och en forskarförberedande utbildning. Sedan 2010 arbetar hon på BUP i psykiatriförvaltningen.
– Här finns goda förutsättningar att få en bred erfarenhet av olika typer av problematik. Det finns exempelvis en specialiserad enhet för ätstörningar, och inom öppenvården finns möjligheter att fördjupa sig i såväl bedömning, som utredning och behandling. Arbetet som psykolog på BUP ställer krav på hög självständighet och jag upplever att det finns ett intresse för vår kompetens i det tvärprofessionella arbetsteamet.
Hennes kollega John Bengtsson blev legitimerad psykolog 2015 och arbetar idag på barn- och ungdomshabiliteringen i Västervik.
– Arbetet är både brett och specialiserat, det är en mix som tilltalar mig. Jag trivs även med att vi arbetar i team och har samarbeten och kunskapsutbyten över professionsgränserna, samtidigt som min specifika kompetens respekteras och uppskattas.
– Jag upplever att jag har stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter och inflytande över min arbetssituation. Ledningen och kollegorna är bra och min arbetsbelastning är rimlig, en förutsättning för att göra ett bra arbete. Jag har ett roligt jobb och det finns flera liknande tjänster. Psykologers kompetens behövs och uppskattas, säger John Bengtsson.

Matilda Holmström, Ellen Lindén (Foto: Fototjänster i Kalmar) och John Bengtsson.
Matilda Holmström, Ellen Lindén (Foto: Fototjänster i Kalmar) och John Bengtsson.

Jobba som psykolog i Kalmar. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Kalmar

Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv.

regionkalmar.se/jobba-hos-oss